Har du optrådt på TV? Læs denne artikel.

6,4 mio. kroner udbetales til musikerne

1140 musikudøvere, der i 2016 har optrådt på tv, får nu udbetalt 6,4 mio. kroner fra Performex - de såkaldte kabelpenge.

Performex udbetaler i disse dage individuelt vederlag til mere end 1100 musikudøvere. De 6,4 mio. kr. udbetales til musikudøvere, der har optrådt i tv i 2016. Pengene er opkrævet af Copydan Verdens-TV for tv-distributørernes brug af tv-programmer og fordeles i forhold til de medvirkendes tv-honorarer. Det er udbydere af kabel-tv, der skal betale, fordi de retransmitterer tv-signalet, og pengene udbetales af foreningen Performex, der er stiftet af musikudøvernes organisationer.

________________________________________

Om Performex

Foreningen Performex er stiftet af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Solistforeningen af 1921, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Korforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund og Dansk Solistforbund.

________________________________________
Husk at indberette for 2017

En del af DOKS´s medlemmer har medvirket i TV-programmer i året 2017, og der kan være en portion penge at hente for de enkelte medlemmer, men man skal selv gøre en indsats. DOKS opfordrer derfor alle medlemmer, der kan tænkes at have rettigheder, til at indsende den fornødne dokumentation. Det har ikke kun betydning for den enkelte rent økonomisk, men også for organiststandens synlighed i den samlede ophavsretslige sammenhæng.

Dokumentation skal indsendes til DOKS’s sekretariat, der vil registrere og samle materialet og videresende det til Performex, således at vederlagene kan udbetales til de medlemmer, der har krav på et sådant. Husk navn, adresse, og cpr.nr. og mail.