Uddeling af DOKS’ Gramex-midler - DOKS’ legat - Indkaldelse af ansøgninger

Uddeling af DOKS’ Gramex-midler
Ansøgning om at komme i betragtning ved uddeling af Gramex-midlerne indsendes inden den 15. september 2017 til det indstillende udvalg for DOKS’ Gramex-midler, Vesterbrogade 57, 1. th., 1620 København V. Ansøgningsskema og yderligere oplysninger om hvilke formål der ydes støtte til, findes på DOKS’ hjemmeside www.doks.dk. Ved tvivlsspørgsmål kan der rettes henvendelse til DOKS’ sekretariat, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 33 79 16 85. Ansøgere er velkomne til at aflevere ansøgningsskemaet elektronisk. I så fald kan underskrift udelades.

Ansøgningen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af projektet inkl. et specificeret budget og cv. Ansøgningen må inkl. ansøgningsskema og evt. bilag max. fylde 3 sider. 

Yderligere bilag, herunder cd’er mm., må ikke vedlægges.

DOKS’ legat - Indkaldelse af ansøgninger

Hermed indkaldes i henhold til § 5 i fundatsen for »Dansk Organist- og Kantorsamfunds legat« ansøgninger om at komme i betragtning ved uddeling af understøttelse af legatet. Ansøgninger stiles til DOKS’ legatbestyrelse, Vesterbrogade 57, 1. th., 1620 København V, og indsendes inden den 15. september 2017.

Der henvises til legatfundatsens § 2: »Legatets formål er - i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatbestyrelsen - at yde pekuniær hjælp til (ordinære) medlemmer og medlemmers enker, som er kommet i trang på grund af sygdom, alder eller anden dem utilregnelig årsag«. Ansøgere bedes redegøre for deres økonomiske forhold, eventuelt gennem vedlæggelse af årsopgørelse fra skattevæsenet.

 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.