DOKS’ ordinære generalforsamling 2017

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Organist og Kantor Samfund tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 14.00 på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding i forbindelse med det årlige stævne.

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse
  4. Årsrapport over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr
  6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter
  9. Valg af ekstern revisor, der skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor
  10. Eventuelt

p.b.v.
Karin Schmidt Andersen, formand

 

Valg til DOKS’ bestyrelse

Ved DOKS’ ordinære generalforsamling tirsdag den 2. maj 2017 udløber valgperioden for følgende bestyrelsesmedlemmer: Poul Skjølstrup Larsen og Klaus Viggo Jensen. Begge har meddelt bestyrelsen, at de er indstillet på at modtage genvalg. Bestyrelsen genopstiller på den baggrund Poul Skjølstrup Larsen og Klaus Viggo Jensen.

Bestyrelsen har desværre ikke været opmærksom på fristen for at meddele, hvilke bestyrelsesposter der i 2017 er på valg. Fristen er i vedtægten anført til at være den 10. februar. Bestyrelsen beklager fejlen.

I henhold til vedtægterne, pkt. 14.8, skal andre kandidater meddeles til DOKS’ sekretariat senest 1. marts. Bestyrelsen har besluttet at denne frist i år forlænges til den 15. april 2017. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslaget bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen.

Indkomne forslag

Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen har forlænget fristen for forslag til den 1. april 2017.

Ovenstående er desuden blevet bekendtgjort for medlemmerne ved mail udsendt fra sekretariatet d. 3. marts 2017.

P.b.v.
Karin Schmidt Andersen, formand

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.