Tjenestemænd og tjenestemandslovens § 42

Som beskrevet i beretningen fra DOKS’ bestyrelse i foråret havde DOKS i samarbejde med CO10 (centralorganisation for Organistforeningen) anmodet Kirkeministeriet om et møde. Baggrunden var, at organisationerne havde fået kendskab til tilfælde, hvor menighedsråd havde forsøgt at ændre ansættelsesområdet for tjenestemandsstillinger uden at den korrekte procedure var blevet fulgt.

Tjenestemandslovens § 42 slår fast, at en tjenestemandsansat organist kan få ændret sit ansættelsesområde, således at det f.eks. udvides fra én kirke til to eller flere kirker. Men det er bestyrelsens opfattelse, at sådanne ændringer af DOKS-tjenestemandsstillinger udelukkende kan foretages af Kirkeministeriet efter forudgående høring, bl.a. hos DOKS. Bestyrelsen fandt, at det var vigtigt at få dette slået fast, og få ryddet op i forhold til forsøg på stillingsændringer, som ikke har fulgt den korrekte fremgangsmåde.


Der var på mødet med Kirkeministeriet enighed mellem parterne om, at stillingsændringer som f.eks. udvidelse af ansættelsesområdet for tjenestemænd skal foretages i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet melder dette ud til menighedsrådene sammen med en opfordring om at allerede iværksatte ændringer indsendes til behandling af ministeriet.


Betydningen for dig: Er du tjenestemandsansat, kan du ikke modsætte dig ændringer i din stilling som beskrevet i § 42. Det er derfor ikke således, at vi som følge af drøftelserne med ministeriet kan hindre ændringer i din stilling. Men når bestyrelsen finder det væsentligt at korrekt procedure overholdes, så hænger det sammen med, at manglende overholdelse risikerer at skabe fremtidig uklarhed om rammerne for stillingen, ikke mindst hvis der på et senere tidspunkt igen skal foretages ændringer i stillingens ansættelsesområde.


Har dit menighedsråd iværksat ændringer af din stilling uden at følge korrekt procedure via Kirkeministeriet, bør de søge Kirkeministeriet om at gennemføre ændringen.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.