Resultatløse forhandlinger om bachelorer

I forbindelse med OK15 forhandlingerne aftalte Kirkeministeriet og DOKS, at man i overenskomstperioden skulle optage drøftelser, med henblik på at afklare mulighederne for at bachelorer kunne omfattes af DOKS’ overenskomst. Dette med henblik på at bachelorer kunne henføres til et akademisk niveau, både hvad angår forhandlingsret og aflønning. DOKS har ved såvel OK11, OK 13 og sidst ved OK15 anført, at dette burde være tilfældet.

DOKS anførte ved forhandlingerne, at bacheloreksamen på konservatoriet er implementeret efter et politisk ønske som et selvstændigt kompetenceniveau på en akademisk uddannelse, og at man derfor også burde have en forpligtelse til at imødekomme ønsket om at bachelorerne kunne henføres til en akademisk organisering.

DOKS anførte i den forbindelse, at det andre steder er helt almindeligt at bacheloreksamen anses for at være en akademisk eksamen, og at den organiseres og aflønnes i overensstemmelse hermed.

Endelig anførte DOKS, at der i enkelte tilfælde efterspørges kirkemusikere med bredere kompetencer, og at en aftale om bachelorer kunne understøtte, at enkelte personer med en kirkemusikalsk bacheloreksamen kunne vælge en anden kandidatoverbygning, og dermed tilgodese sådanne behov.

Kirkeministeriet var for så vidt ikke afvisende over for DOKS’ begrundelser, men man anførte at gruppen af bachelorer indtil nu er meget lille, idet næsten alle bachelorer fortsætter på kandidatdelen. Man mente desuden, at behovet for at slå egentlige bachelorstillinger op, ikke var til stede. Kirkeministeriet henviste i den forbindelse til tilkendegivelser om emnet fra Landsforeningen af Menighedsråd.

Efter en møderække måtte DOKS derfor i oktober konstatere, at yderligere forhandlinger var udsigtsløse.
DOKS har i forbindelse med forhandlingssammenbruddet udtrykt frustration over, at Kirkeministeriet når frem til den modsatte konklusion, i forhold til forhandlingerne i forbindelse med OK11, hvor ministeriet i udgangspunktet var indstillet på at indgå en aftale om bachelorer, men hvor det pga. de økonomiske forhold ikke var muligt at lande en aftale. DOKS anser desuden ministeriets holdning for at være kortsigtet i forhold til folkekirkens fremtidige behov.

Men vi må konstatere at den forhandlingsmæssige situation herefter er status quo, og dermed må det fortsat være foreningens anbefaling, at alle som afslutter en bacheloreksamen, bør fortsætte, således at man afslutter uddannelsen med kandidateksamen.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.