DOKS’ legat

Det er nu muligt at søge om »Dansk Organist- og Kantorsamfunds legat«. Legatbestyrelsen har gennem de senere år konstateret, at der er meget få eller ingen ansøgere til legatet. Det er blevet drøftet om man evt. skulle nedlægge legatet, men vi mener at det ville være langt bedre, hvis der rent faktisk kunne uddeles penge efter fundatsen.

Vi vil hermed opfordre medlemmerne til at søge legatet, såfremt man er i enten økonomiske eller sygdomsmæssige problemer. Man kan komme i betragtning ved såvel akut, kortvarig, længerevarende eller kronisk sygdom som evt. økonomiske problemer, som man ikke er selvforskyldt i og såfremt dette kan dokumenteres.

Ved sygdom kan der f.eks. søges om tilskud til medicin, behandling, kurophold eller lign. Sygdommen kan være af såvel fysisk som psykisk karakter.

Der uddeles typisk beløb på mellem kr. 5.000,- og kr. 10.000,-

Ansøgninger stiles til DOKS’ legatbestyrelse, Vesterbrogade 57, 1. th., 1620 København V, og indsendes inden den 15. marts 2015.

Ansøgere bedes redegøre for deres økonomiske forhold, eventuelt gennem vedlæggelse af årsopgørelse fra skattevæsenet.

DOKS’ legat
Indkaldelse af ansøgninger
Hermed indkaldes i henhold til § 5 i fundatsen for »Dansk Organist- og Kantorsamfunds legat« ansøgninger om at komme i betragtning ved uddeling af understøttelse af legatet. Ansøgninger stiles til DOKS’ legatbestyrelse, Vesterbrogade 57, 1. th., 1620 København V, og indsendes inden den 15. marts 2015.
Der henvises til legatfundatsens § 2: »Legatets formål er - i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatbestyrelsen - at yde pekuniær hjælp til (ordinære) medlemmer og medlemmers enker, som er kommet i trang på grund af sygdom, alder eller anden dem utilregnelig årsag«. Ansøgere bedes redegøre for deres økonomiske forhold, eventuelt gennem vedlæggelse af årsopgørelse fra skattevæsenet.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.