DOKS' ordinære generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Organist og Kantor Samfund
tirsdag d. 21. april 2015 kl. 14.00 på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg,
i forbindelse med det årlige stævne.

Dagsorden:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigent
3) Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår forelægges til godkendelse
4) Årsrapport over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr
6) Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
7) Valg til bestyrelsen
8) Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter
9) Valg af ekstern revisor, der skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor
10) Eventuelt

p.b.v.
Charlotte Muus Mogensen
formand

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.