Kompetencefonden

DOKS’s bestyrelse opfordrer medlemmerne til at overveje at søge midlerne fra Kompetencefonden.

I Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden står der i indledningen:  

”Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster) skal arbejde med den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling, da kravene til medarbejderen er under stadig forandring. Derfor er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem de opgaver, som bliver stillet medarbejderen, og medarbejderens muligheder for at løse opgaverne. 

Både arbejdsgivere og medarbejder skal derfor være opmærksomme på pligten til at styrke kompetenceudviklin, der tilgodeser, at medarbejderen får mulighed for både personlig og faglig udvikling, herunder at kunne klare arbejdspladsens opgaver og mål.

Kompetenceudvikling er en fælles opgave for medarbejdere og arbejdsgiver. 

Medarbejderen skal som følge heraf være indstillet på at lære og udvikle sig gennem efteruddannelse, og det er vigtigt, at arbejdsgiverne medvirker til, at deres medarbejdere får mulighed for efteruddannelse m.v.

Kompetencemidlerne er et supplement til de eksisterende budgetter og er tænkt anvendt til både kortvarige og længerevarende udviklingsforløb. 

Kompetencefonden har begrænsede midler, hvorfor det ikke kan påregnes, at det fulde ansøgte beløb kan imødekommes. Det er derfor en god idé at lade det fremgå af ansøgningen, hvilke muligheder der er for at gennemføre uddannelsesforløbet, hvis det fulde beløb ikke imødekommes.” 

Hele vejledningen kan læses ved at følge linket i opslaget vedrørende kompetencefonden. Se andet sted i bladet.

P. v. a. DOKS’s bestyrelse

Peter Sloth Andersen

 

Kompetencefonden

Som resultat af overenskomsforhandlingerne modtager Kirkeministeriet midler til fordeling på folkekirkensområde.

Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v. 

Ansøgning kan kun ske elektronisk i perioden mandag den 23. september 2013 til mandag den 18. november 2013 kl. 22.00

Det elektroniske ansøgningsskema findes på internetadressen:

www.kompetencefonden.km.dk.

Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der søges midler til.

Kirkefunktionærer m.fl.: Når ansøgningen er indtastet får menighedsrådet automatisk tilsendt ansøgningen. Menighedsrådet modtager ansøgningen via menighedsrådets e-post adresse. Ansøgningen skal godkendes af menighedsrådet senest mandag, den 2. december 2013 for at være gyldig. Er menighedsrådet endnu ikke tilmeldt e-post, sendes ansøgningen til menighedsrådet fra stiftet. Stiftet skal senest mandag, den 2. december 2013 modtage den godkendte ansøgning. 

OBS: Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er korrekt udfyldt.

Bemærk, når indtastningen afsluttes ved at trykke »Godkend« sendes der automatisk en e-post til den e-postadresse, man har oplyst under indtastningen. E-posten indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages e-posten ikke efter kort tid, er der risiko for at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor, at gentage indtastningen. Det er derfor en god idé at indtaste ansøgningen 1 uge før fristens udløb.

Fordelingen forventes at finde sted i Kirkeministeriets uddannelsesudvalg primo februar 2014, hvorefter ansøgerne vil modtage svar omkring 1. marts 2014.

Der henvises til:

- · www.kirkeuddannelse.dk, hvor der er oplysninger om uddannelsestilbud, MUS og målrettet kompetenceudvikling.

· de faglige organisationer, som kan hjælpe med yderligere vejledning.

· SCK www.kompetenceudvikling.dk, hvor der kan findes oplysninger

om MUS, kompetenceudvikling m.v.

Læs vejledning om krav og procedure for ansøgning

Udskriv vejledning om krav og procedure for ansøgning

Indtast ansøgning