Formandens nytårshilsen

thumb_Charlotte_Muus-Mogensen_2Tradition eller fornyelse? Fortid, nutid, fremtid. Ofte tænker vi måske ikke så meget over, at der faktisk kan være en større sammenhængskraft, end man umiddelbart har gjort sig klart, netop mellem disse begreber.

DOKS's medlemmer har i år modtaget en nytårspublikation, der på mange måder viser tilbage til fortiden - og dog. Den er samtidig så nutidig og aktuel som man overhovedet kan tænke sig.

Læs den nyvalgte formand for Dansk Organist- og Kantorsamfund af 1905, domkantor i Roskilde Emilius Bangerts indlæg om det første Organist Blad: Nr. 1. november 1934 Årg. 1.:

"Bestyrelsen ser det som en vigtig Del af sin Opgave at optage et Arbejde indadtil med det Maal at binde Medlemmerne sammen til en Enhed i Fællesskabet om vor Tjeneste i den danske Kirke, ikke blot i vore berettigede, rent embedsmæssige Krav, men ikke mindst i Forstaaelse af og Dygtiggørelse til vor Gerning. Herved tænkes ikke paa noget Forsøg paa „Ensretning" af vor Opfattelse af Gudstjenestens musikalske Krav, men paa den Værdi, der ligger, i Udveksling af Tanker om vor Gerning, og hvad den kræver af os; vi er forskellige og vil, frit tænkende og talende, vedblive at arbejde individuelt, men under Ansvar for det, som Kirken betror os. Enhver af os føler sikkert, at Tidens Omvurdering af alle Værdier ikke gaar vore Forhold forbi; vi tør ikke forholde os passive overfor dette, men maa være med til at skabe Retningslinierne for Udviklingen indenfor vort Fag"

Nok er sprogbrugen en anelse mere højstemt end det man ville anvende i dag, men som jeg ser det, er indholdet på alle måder så nutidigt som noget kan blive.

Også i dag skal foreningen og dens blad knytte medlemmerne sammen i et fællesskab, der netop ikke kun handler om ret og pligt, men i lige så høj grad om udvikling af vort virke som organister. Ikke mindst i lyset af den debat og den opmærksomhed, der har været omkring "rytmisk musik" i kirken, er det vel mere aktuelt end nogensinde før at sige: ikke ensretning af vor gerning, men netop udvikling under ansvar for det vi arbejder med. Vi skal følge med i tidens trend og ikke være passive, men netop være med til at skabe retningslinjerne inden for vort område.

Mangfoldighed er en del af samtiden, så at kæmpe for tradition og/eller fornyelse er vel to ligeværdige retninger, der ikke udelukker hinanden, men forhåbentlig kvalificerer og udvikler.

Som formand må jeg naturligvis erkende, at der er mange ting der presser sig på og udfordrer - forandringer i den danske folkekirke på mange planer: ny styrestruktur, lukning af kirker, samarbejde på tværs af sognegrænser, en presset økonomi og meget andet.

Og alt dette arbejder DOKS´s bestyrelse, sekretariat og jeg intenst med på alle planer!

Men det må i sidste ende ikke skygge for vores vigtigste opgave, nemlig at være kirkemusikere i den danske folkekirke!

Fremtiden ligger for vore fødder. "Frygt ikke", men fægt med åben pande. Der er mange ting at kæmpe for at bevare og holde i hævd, så traditioner og værdier kan bringes videre, men også en masse nye ting vi kan være med til at præge gennem vores faglighed, viden og passion for jobbet som organister og kirkemusikere i folkekirken.

Det er op til dig/os at præge udviklingen og sikre, at der også i fremtiden er ansat kirkemusikere med et så højt fagligt niveau som overhovedet muligt i folkekirken, som kritisk, men konstruktivt, imødekommende og kvalificeret, kan takle nutidens behov og ønsker i lyset af en solid kirkemusikalsk tradition. Dette gælder på alle niveauer: fra uddannelse, undervisning og efteruddannelse til den praktiske gerning ude i det daglige virke i kirkerne!

Godt nytår til alle.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.