Aftale om fridage mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke, DOKS og CO10

 

 

For overenskomstansatte

DOKS har indgået en aftale om fridagens afholdelse, samt om ændring af den faste fridag, som er gældende, dvs. den er straks trådt i kraft. Aftalen gælder for DOKS-organister på overenskomst, dvs. den gælder ikke for tjenestemænd.

AFTALE

Mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Centralorganisationen af 2010 samt DOKS indgås hermed aftale om ændring af § 12, stk. 1 i Overenskomst for organister, så den med virkning fra aftalens indgåelse har følgende formulering:

§ 12. Arbejdsuge

Organisten har ret til 1 fast ugentlig fridag.

I uger, hvor den faste fridag er sammenfaldende med en søgnehelligdag eller den 24. december, og den ansatte har tjenstlige forpligtelser, henlægges fridagen til en anden dag i samme uge, medmindre et andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og organisten.

Menighedsrådet kan undtagelsesvis og med mindst 1 måneds varsel inddrage den faste fridag. For den inddragne fridag ydes organisten en godtgørelse svarende til 4 timers løn samt afholdelse af en erstatningsfridag. Erstatningsfridagen skal afholdes i samme uge, medmindre andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og organisten. Organisten har dog ret til - i stedet for godtgørelsen og erstatningsfridagen - at vælge en godtgørelse svarende til 9 timers løn.

 

Drøftelserne om aftalen har først og fremmest haft sit udspring i det faktum, at overenskomsten ikke forholder sig til, at den 24. december ikke betragtes som en helligdag i lovgivningsmæssig forstand. Flytningen af den faste fridag som altid har forekommet naturlig i forbindelse med kirkens helligdage samt den 24. december, og som der er en mangeårig kutyme for i folkekirken, var derfor ikke gældende i henhold til overenskomstens tekst. Bestyrelsens holdning er, at det må betragtes som værende helt naturligt at organisten også er tjenestepligtig den 24. december, selvom denne dag måtte være sammenfaldende med en fast fridag.

Aftalen fastsætter desuden retningslinjer for hvorledes den faste fridag i øvrigt kan flyttes, og hvorledes det skal godtgøres. Dette afsnit handler altså ikke om flytning af fridagen i forbindelse med højtider eller den 24. december, men alene om andre tilfælde hvor den faste fridag flyttes.

For en overenskomstansat vil det altid forholde sig således, at en arbejdsgiver, når særlige forhold taler for det, kan forlange den ansatte på arbejde også på den faste fridag. Det har derfor været vigtigt at få fastslået, med hvilket varsel det kan ske, og til hvilken betaling. I den forbindelse har det været vigtigt at godtgørelsen også afspejler et beskyttelseshensyn, således at det ikke ville være billigere at benytte egen organist end at hyre en vikar.

Reglen er nu, at fridagen kan flyttes med et varsel på mere end een måned. Sker dette, så kan organisten vælge imellem en erstatningsfridag i samme uge (eller anden uge hvis det aftales) samt godtgørelse svarende til 4 timers løn, eller som alternativ en godtgørelse svarende til 9 timers løn.

Hvad så med tjenestemænd?

Der er ikke lavet en enslydende aftale for tjenestemænd. Dette skyldes først og fremmest at tjenestemandsansatte organister i henhold til mangeårig kutyme undtagelsesvis kan få deres faste fridag flyttet når den er sammenfaldende med en helligdag eller den 24. december. Således blev reglen tolket i de tidligere fridagsregler (da man havde 6 dages arbejdsuge), og der er efter vores opfattelse ikke anledning til at ændre denne tolkning.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.