Medlemskursus: En folkekirke under forandring

I januar 2013 afholder DOKS medlemskursus under titlen "En folkekirke under forandring: Om organistens nye roller i en ændret samarbejds- og ledelsesstruktur."

Baggrund

Folkekirken forandres i disse år. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har nedsat strukturudvalg, og kravene til de ansatte er under hastig udvikling.

I den proces finder organisten sig selv i et spændingsfelt mellem den traditionelle organistrolle og de nye krav som følger heraf. Nye samarbejdsformer, teamsamarbejde og geografisk fleksibilitet er blevet hverdag for mange. Det er nødvendigt for organisten at synliggøre sin rolle som leder i forhold til kor / på det musikalske område, og som formidler i forhold til menighedsråd, præster og menighed. Dette vil kvalificere den lokale debat og fremme opmærksomheden om kirkemusikkens betydning for folkekirken.

Kursusformål

Kurset har til formål at indgive deltagerne forøget indsigt i Folkekirken som arbejdsplads, herunder de helt konkrete rettigheder og pligter.

Kurset bibringer deltagerne en forståelse af lederrollen i forhold til et kor, med specifik fokus på den ikke-musikalske del af lederrollen. Såvel den praktiske opgave med korarbejdet som det formelle ansvar som mellemleder med ledelsesansvar for koret vil blive behandlet.

Kurset vil give deltagerne viden om de nye samarbejdsformer i Folkekirken, herunder geografisk fleksibilitet og teamsamarbejde. Man vil på kurset blive præsenteret for de regler og krav der gælder ved iværksættelse af samarbejde med andre sogne, men også konkrete erfaringer med at samarbejde i teams.

Kurset skal bidrage til at optimere samarbejdet med kolleger, uanset om disse er musikfaglige kolleger ved andre kirker, eller andre faggrupper ved egen kirke.

Kurset vil inspirere deltagerne til at påtage sig rollen som formidler i forholdet til menighedsrådet og andre interessenter i folkekirken.

Kurset vil gennem debat afklare rammer og mulighed for at søge indflydelse i forhold til menighedsråd m.fl.

Undervisere

Bjørn Arberg, sekretariatsleder, DOKS: Om Folkekirken som arbejdsplads samt funktionen som ledelsesansvarlig. Gennemgående tovholder og kursusleder. Inddrager relevante regelgrundlag som knytter an til de forskellige emner.

Finn Pedersen, organist i Assens kirke: Om korlederens funktion som administrativ leder.

Christian Dehn Bang, organist i Enghave kirke: Om iværksættelse af geografisk fleksibilitet og erfaringer med teamsamarbejde mellem sogne i samme provsti.

Rebecca Rud, cand. theol., mediekonsulent i Helsingør stift: Om formidlingens svære kunst.

Kursusdato

Kurset udbydes to gange, geografisk fordelt, således at man kan tilmelde sig den kursusdato som passer den enkelte.

Mandag den 21. januar 2013 i Vartov, Farvergade 27, København

Fredag den 25. januar 2013 i Aarhussalen, Sct. Knuds Torv 3, Aarhus

Begge dage fra kl. 9.30 - 16.30.

Deltagelse er gratis, idet kurset finansieres af DOKS's gramexmidler.

Max. Deltagerantal pr. gang: 30.

Min. Deltagerantal pr. gang: 12.

Pladser fordeles efter først til mølle-princippet.

Rettidig tilmelding er nødvendig af hensyn til kursets afvikling.

Tilmelding foretages til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med angivelse af navn, stilling samt hvilken af de to kursusdage man ønsker at deltage.

Tilmelding skal være foretaget senest fredag den 15. december 2012.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.