DOKS’s legat - Gramex

DOKS’s legat

Indkaldelse af ansøgninger

Hermed indkaldes i henhold til § 5 i fundatsen for »Dansk Organist- og Kantorsamfunds legat« ansøgninger om at komme i betragtning ved uddeling af understøttelse af legatet. Ansøgninger stiles til DOKS’s legatbestyrelse, Vesterbrogade 57, 1. th., 1620 København V, og indsendes inden den 15. marts 2012.

Der henvises til legatfundatsens § 2: »Legatets formål er - i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatbestyrelsen - at yde pekuniær hjælp til (ordinære) medlemmer og medlemmers enker, som er kommet i trang på grund af sygdom, alder eller anden dem utilregnelig årsag«. Ansøgere bedes redegøre for deres økonomiske forhold, eventuelt gennem vedlæggelse af årsopgørelse fra skattevæsenet.

Uddeling af DOKS’s Gramex-midler

Ansøgning om at komme i betragtning ved uddeling af Gramex-midlerne indsendes inden den 15. marts 2012 til det indstillende udvalg for DOKS’s Gramex-midler, Vesterbrogade 57, 1. th., 1620 København V. Af hensyn til indberetning til skattemyndighederne skal cpr-nummer eller SE-nummer oplyses ved ansøgningen.

Ansøgningsskema bedes benyttet. Det fås ved henvendelse til DOKS’s sekretariat, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 33 79 16 85. Ansøgere er velkomne til at aflevere ansøgningsskemaet elektronisk på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ved elektronisk indlevering kan underskrift udelades.

Ansøgningen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af projektet, inkl. et specificeret budget og cv. Ansøgningen må inkl. ansøgningsskema og evt. bilag max. fylde 3 sider. 

Yderligere bilag, herunder cd’er m.m. må ikke vedlægges.

Ifølge driftsregulativet for Gramex anvendes de kollektive Gramex-midler til følgende formål:

a) Musikfremmende foranstaltninger, herunder tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik og støtte til indspilning, udgivelse og promotion for fonogrammer.

b) Uddannelsesmæssige formål for udøvende kunstnere, herunder uddeling af studie- og rejselegater og tilskud til faglig uddannelse.

c) Sociale og humanitære formål for udøvende kunstnere, herunder uddeling af hæderslegater, tilskud til ferie- og rekreationsformål samt til pensions- og hjælpekasser for udøvende kunstnere.

d) Støtte til publikationer og andre foranstaltninger, der kan støtte de udøvende kunstneres arbejdsvilkår og retsstilling, herunder i Danmark til driften af Fællesrådet for udøvende kunstnere.

e) Tilskud til de enkelte organisationers forvaltning af de ovennævnte midler.

Midlerne skal overvejende anvendes til formål nævnt under punkterne a) og b). Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.