Spørgeskemaundersøgelse om behovet for efter- og videreuddannelse

I efteråret 2010 gennemførte KMKC (Kirkemusikalsk Kompetencecenter) i samarbejde med DOKS en spørgeskemaundersøgelse blandt DOKS's aktive medlemmer. Formålet med undersøgelsen var, dels at få et redskab til at videreudvikle og optimere udbuddet blandt udbydere af kurser og anden undervisning inden for efter- og videreuddannelse af organister, dels at få fagpolitisk viden for DOKS som kan ligge til grund for en dialog med vores arbejdsgivere, både lokalt og centralt.

Spørgeskemaerne har været gennemgået i DOKS's uddannelsesudvalg samt netop diskuteret blandt medlemmerne i KMKC.

Nu er det ofte sådan inden for videnskaben, at jo flere spørgsmål man stiller, jo flere spørgsmål får man. Desuden kan spørgeskemaer ofte virke temmelig »firkantede«. Sådan er det også i denne undersøgelse, men det er naturligvis også muligt at skabe nogle konklusioner.

Ud af ca. 400 aktive medlemmer har 265 svaret på spørgeskemaet. 210 har deltaget i en eller flere former for uddannelse efter studiet.

Spørgeskemaet var opdelt efter forskellige emner.

Kirkespil/Improvisation

104 har deltaget, heraf 39 i udlandet. 14 har deltaget i mere end 8 kursusforløb. 53 har brugt mere end 6 dage. 87 vil gerne bruge flere dage om året.

Kunstspil

154 har deltaget, heraf 72 i udlandet. 27 har deltaget i mere end 8 kursusforløb. 88 har brugt mere end 6 dage. 81 vil gerne bruge flere dage om året.

Korledelse (Blandet kor)

117 har deltaget, heraf 27 i udlandet. 16 har deltaget i mere end 8 kursusforløb. 59 har brugt mere end 6 dage. 59 vil gerne bruge flere dage om året.

Børnekorledelse

86 har deltaget, heraf 12 i udlandet. 16 har deltaget i mere end 8 kursusforløb. 60 har brugt mere end 6 dage. 41 vil gerne bruge flere dage om året.

Orkesterledelse

30 har deltaget, heraf 12 i udlandet. 4 har deltaget i mere end 8 kursusforløb. 20 har brugt mere end 6 dage. 39 vil gerne bruge flere dage om året.

Teologiske emner, herunder liturgik/salmekundskab

72 har deltaget, heraf 7 i udlandet. 8 har deltaget i mere end 8 kursusforløb. 23 har brugt mere end 6 dage. 24 vil gerne bruge flere dage om året.

Administration/ledelse

18 har deltaget, heraf 2 i udlandet. 1 har deltaget i mere end 8 kursusforløb. 6 har brugt mere end 6 dage. 24 vil gerne bruge flere dage om året.

Arbejdsgiveren har betalt de fleste kurser. Derefter kommer medlemmernes egenbetaling. Menighedsrådene har støttet 92 % af kurserne i børnekorledelse, 85 % til teologiske emner. Der imellem ligger orgelspil på 75 % og lavest er orkesterledelse med 57%. Desværre giver undersøgelsen ikke et billede af beløbsrammerne for de forskellige finansieringskilder.

Ikke overraskende står konservatorierne og kirkemusikskolerne for de fleste tilbud inden for orgelundervisning og foreninger for de fleste tilbud inden for korvirksomhed. Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster topper inden for teologi/liturgik.

Hvis man deler skemaet op efter aldersgrupper viser der sig en tendens til at yngre organister prioriterer soloundervisning frem for holdundervisning i orgelspil højere end ældre organister samt, måske ikke overraskende, at yngre organister er indstillet på at bruge mere tid på efteruddannelse og har mere lyst til at komme til udlandet.

Ønsker

En del medlemmer har lyst til mere efter – eller videreuddannelse end de har mulighed for. De fleste angiver manglende tid som grund til at de ikke får deres ønsker opfyldt. Interessant er det, at 64 angiver manglende relevante tilbud som grund, men manglende økonomiske muligheder spiller også en rolle for 59.

Af de 55 der overhovedet ikke har deltaget i en form for efteruddannelse skyldes det manglende tid (26) eller manglende relevante tilbud (25). 14 har slet ikke lyst!?

Undersøgelsen skal sammenholdes med de erfaringer som de forskellige udbydere har med deres undervisningstilbud. Flere udbydere har oplevet manglende tilslutning til forskellige kurser, og ofte kan de kun gisne om årsagen til dette. Samtidig ser det ud til at der er behov der ikke bliver dækket.

Der skal hermed indtrængende opfordres til at DOKS's medlemmer gør relevante udbydere opmærksomme på ønsker.

Mange af vores arbejdsgivere er heldigvis opmærksomme på den ofte store gevinst det er, regelmæssigt at opdatere sine medarbejdere. I forhold til lønudgifter er kursusudgifter ofte meget begrænsede. Det bør derfor være en selvfølge at alle menighedsråd støtter op om medarbejderønsker til efteruddannelse.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.