Fra sekretariatet

DOKS opruster...

DOKS's bestyrelse har besluttet at opruste på det ansættelsesretlige område. DOKS har i en del tilfælde haft sager, hvori man har benyttet advokatbistand, enten til uddybning af fagretlige spørgsmål, eller i nogle tilfælde sager, som har været ført af advokaten. Men da både det folkekirkelige område i almindelighed, og måske organisters vilkår i særdeleshed er specielle, ser bestyrelsen en klar fordel i at have en fast advokat tilknyttet, som har mulighed for at opbygge et kendskab til foreningens fagområde, og de omgivelser vores medlemmer virker i.

Det har også indgået i bestyrelsens overvejelser, at der med overenskomstens indgåelse, og en stigende anvendelse af de særlige bestemmelser om tjenestemænds pligt til at tåle stillingsændringer kan være behov for en skarp juridisk sparring, således at sekretariatet bedst muligt kan beskytte medlemmerne og varetage foreningens og medlemmernes interesser.

På den baggrund har bestyrelsen lavet en aftale om fast tilknytning med Sirius advokater, v/ partner og formand for bestyrelsen i Sirius advokater, Pernille Backhausen. DOKS kender Pernille Backhausen som en særdeles kompetent advokat fra andre sammenhænge, og Sirius advokater har generelt et værdigrundlag som er i god overensstemmelse med de værdier som er vigtige for DOKS som forening.

Pernille Backhausen er, ud over at være advokat, også hyppigt anvendt som voldgiftsdommer. Hun har udover det ansættelsesretlige område også godt kendskab til det ophavsretlige område.

DOKS ser frem til samarbejdet, som betyder at DOKS's sekretariat i konkrete sager kan drage nytte af den bistand som Sirius advokater kan tilbyde. For en god ordens skyld skal det understreges, at medlemmer af DOKS ikke selv kan kontakte Sirius advokater, al kontakt om faglige spørgsmål rettes fortsat til sekretariat eller tillidsrepræsentant.

 

Nu kommer de elektroniske lønsedler til folkekirkens ansatte

Fra og med januar-lønnen for 2011 vil alle bagudlønnede ansatte i Folkekirken, herunder overenskomstansatte organister, modtage lønsedler elektronisk i e-Boks. Forudlønnede, altså f.eks. tjenestemandsansatte organister, følger efter med februar-lønnen.

I en overgangsperiode på de første 3 måneder af 2011 vil de ansatte også modtage den sædvanlige lønseddel på papir, men fra og med april 2011 modtager præsterne og menighedsrådenes ansatte altså ikke længere lønsedler på papir.

Hver medarbejder skal derfor på et tidspunkt i begyndelsen af 2011 oprette sig som e-Boks bruger for at kunne se sin lønseddel og evt. printe den ud fra e-Boks. Det koster ikke noget at oprette e-Boks og alle kan gøre det. På www.e-boks.dk er beskrevet, hvordan man opretter og bruger e-Boks.

e-Boks er en sikker elektronisk postboks, hvor man kan modtage og opbevare de dokumenter, man normalt modtager med posten. Man kan også gemme attester og andre af ens vigtige og private papirer i e-Boks. e-Boks er tilknyttet ens cpr-nummer og følger én, uanset om man flytter eller skifter e-post adresse.

Samtlige lønsedler for 2011 og frem (bortset altså fra januar 2011-lønsedlen for forudlønnede) vil ligge i den enkelte medarbejders e-Boks, selv om han/hun først senere, f.eks. i april 2011, opretter sig som e-Boks bruger.

Menighedsrådet vil i øvrigt fortsat modtage kopier af de ansattes lønsedler sammen med de øvrige lønbilag.

Kirkeministeriet skal i øvrigt understrege, at de ansatte stadig får udbetalt deres løn, selv om de endnu ikke har oprettet deres e-Boks. Lønnen vil på helt normal vis være til disposition på kontoen på det sædvanlige tidspunkt.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.