Performex

DOKS har sammen med musikorganisationerne DMF, DAF, Solistforeningen af 1921, Dansk Solist Forbund, Dansk Kapelmesterforening og Dansk Korforbund, etableret fællesforvaltningen PERFORMEX til at fordele musikkens kabelmidler, og man er nu klar til at udbetale vederlag til alle de af musikkens kunstnere, der har medvirket i TV i året 2010.

For at få udbetalt vederlag skal Performex bruge dokumentation i form af de kontrakter, der måtte være for medvirken i TV i ovenstående periode. 

Det er endvidere muligt at få vederlag, hvis man har medvirket i TV uden honorering, dog skal man udfylde en tro og love-erklæring, der skal underskrives af arbejdsgiveren, som for DOKS-medlemmer oftest vil være menighedsrådet. Erklæringen kan downloades fra Performex’ hjemmeside www.performex.dk.

Dokumentation skal indsendes til DOKS’s sekretariat, der vil registrere og samle materialet og videresende det til Performex, således at vederlagene kan udbetales til de medlemmer, der har krav på et sådant. Ud over navn, adresse, og cpr.nr., skal der tillige bruges oplysninger om bankkontonr. til brug for udbetaling af pengene.

Fristen for indsendelse af materialet til sekretariatet er d. 1. marts 2011.

En del af DOKS´s medlemmer har medvirket i TV-programmer i året 2010, og der kan være en portion penge at hente for de enkelte medlemmer, men man skal selv gøre en indsats. Vi opfordrer derfor alle til at finde ud af i hvilke TV-programmer og hvornår de måtte have medvirket.

Bestyrelsen vil kraftigt opfordre medlemmer, der kan tænkes at have rettigheder, til at indsende den fornødne dokumentation. Det har ikke kun betydning for den enkelte rent økonomisk, men også for organiststandens synlighed i den samlede ophavsretslige sammenhæng.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.