Tillidsmandsvalg 2011

Det er to år siden der sidst afholdtes valg af tillidsmænd for DOKS-organister, og der skal således i efteråret afholdes nyvalg for perioden 1.1.2012 - 31.12.2013. Vi opfordrer medlemmerne til at bakke op om tillidsmandsordningen gennem opstilling og deltagelse i valghandlingen. Nye kandidater, som ønsker at opstille til valget som tillidsrepræsentant, skal fremsende skriftlig meddelelse herom til DOKS’s sekretariat, Vesterbrogade 57, 1.th., 1620 København V, eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Meddelelsen skal være sekretariatet i hænde senest den 12. oktober 2011.

Alle stemmeberettigede i de pågældende stifter vil senest en uge før valghandlingen modtage en indkaldelse til valgmøde med angivelse af dagsorden og opstillede kandidater.

Tillidsmandsordningen er beskrevet i Kirkeministeriets cirkulære af 1. april 1995. Cirkulæret kan ses på DOKS’s hjemmeside www.doks.dk

Der skal vælges følgende antal tillidsmænd i de enkelte stifter:

Københavns stift - 3 tillidsmænd

Helsingør stift - 3 tillidsmænd

Roskilde/Lolland-Falster - 2 tillidsmænd

Fyens stift - 1 tillidsmand og 1 suppleant

Aalborg stift - 2 tillidsmænd

Viborg stift - 1 tillidsmand og 1 suppleant

Århus stift - 2 tillidsmænd

Ribe stift - 1 tillidsmand og 1 suppleant

Haderslev stift -1 tillidsmand og 1 suppleant

Valgmøder afholdes som anført nedenfor:

Københavns stift

21. november 2011 kl. 10.00 i Kristkirken, Enghave plads 18, 1670 København V

Valgdagen kommer til at forme sig som en faglig dag, som afsluttes med frokost kl. ca. 12.30.

Dagen holdes sammen Foreningen af Præliminære Organister.

Program for dagen:

10.00 Velkomst

10.15 Sammenlægninger, samarbejde, nedskæringer og nedlæggelser

Vi ”tager temperaturen” på organistsituationen i stiftet. Hvad oplever I? Hvad føler I? Hvad kan DOKS og tillidsmændene gøre? DOKS’s formand, Charlotte Muus Mogensen, vil være til stede og orientere om udviklingen set fra DOKS’s bestyrelses side.

11.15 Netværk for organister

Der er i øjeblikket stærk fokus på det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken – heriblandt også på organisternes alenearbejde. På et kursus for yngre organister blev kursisterne opfordret til at gå hjem og danne netværk. Spørgsmålet er dog, om vi skal gøre det. Måske findes netværkene allerede? Hvilke netværk er du med i? Morten Hinz forsøger i denne tid at kortlægge netværkene i Københavns stift. Han orienterer om, hvor langt han er kommet og modtager gerne oplysninger om andre netværk.

11.30 Vikarsituationen og vikartakster

Kirkeministeriet er i 2011 ophørt med at udgive vejledende vikartakster. Hvordan lønner I vikarerne ved din kirke? Hvad siger dit menighedsråd? Hvad vil du selv acceptere den dag, du selv (som pensioneret organist) begynder at vikariere?

12.00 Valghandling

Den formelle valghandling. Hvis der bliver tale om kampvalg, holdes valgene separat for hver forening.

Ca. 12.30 Frokost

DOKS og de nyvalgte tillidsrepræsentanter byder på en beskeden frokost.

Hvis du vil deltage i frokosten, bedes du venligst tilmelde dig til Morten Hinz pr. sms eller telefon på 40 63 02 73 eller pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Tilmelding senest mandag den 14. november.

Aalborg stift

Onsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 i Klosterkirken, Aalborg (Indgang fra C.W. Obels Plads)

Tilmelding senest fredag d. 4. november til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 98 127 137.

Aftenens program:

Demonstration / lille koncert på det nyrestaurerede Demant-orgel

Evt. valghandling

Orientering fra TR-arbejde fra Preben Nørgaard & Margrethe Østergaard

Medlemmernes erfaringsudveksling og vidensdeling.

Let traktement

Fyens stift

Torsdag den 10. november 2011 kl. 19.30 i Munkebjerg Kirke, Østerbæksvej 87, 5230 Odense

PO- såvel som DOKS-organister indbydes traditionen tro til et fælles konvent i Munkebjerg kirke, hvor valget afholdes. Let traktement.

Roskilde/Lolland-Falster stifter

Mandag den 21. november 2011 kl. 12 i Sct. Peders Sognegaard, Kirkepladsen 5, 4700 Næstved

Helsingør stift

Mandag d. 21. november 2011 kl. 11 til ca. 14 Frederiksborg Sognegård, Frederiksværksgade 2 B, 3400 Hillerød

Program:

Velkomst og præsentation

Hvordan gør vi orglet interessant for næste generation? Oplæg ved slotsorganist Sven-Ingvart Mikkelsen

Frokost, FPO og DOKS er vært

Valghandling

Tilmelding til Ulla Handler på tlf./sms 51 55 93 82

Ribe stift

Torsdag d. 10. november 2011 kl. 19.00 i Vor Frelsers Kirkes Sognehus, Kirkegade 14, 6700 Esbjerg

Viborg stift

Onsdag d. 2. november 2011 kl. 19.30 i Nørrelandskirken, Døesvej 1, 7500 Holstebro

Vi begynder med en musikgudstjeneste "Alle sjæles aften" med bl. a. Nørrelandskirkens kor og organister. Holdes sammen Foreningen af Præliminære Organister. Herefter valg af tillidsmand.

Haderslev stift

Mandag d. 21. november 2011 kl. 16.30 i Trinitatis Sognegård, Danmarksgade 61, 7000 Fredericia

Århus stift

Søndag den 6. november 2011 kl. 16.00 i Helligåndskirken, Torpevænget 1, 8210 Århus V

Det sker i forbindelse med Alle Helgens Koncerten. Kirkekoret og organist Anders Gaden opfører bl. a. Hartmanns ”Quando Corpus Morietur”, og entreen er 50 kr. Efter koncerten ca. 17.30 vil valghandlingen finde sted. Dagen holdes sammen med Foreningen af Præliminære Organister.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.