DOKS præciserer…

Dennis Bang Fick havde i juninummeret en glimrende og underholdende beretning fra DOKS's årsmøde i Randers. Kirkeministeriet har dog efterfølgende gjort opmærksom på, at beskrivelsen af førstedagens besøg fra ministeriet dels indeholder en misforståelse og dels nogle steder kan tolkes således, at Finn Skjoldan tages til indtægt for synspunkter han ikke har givet udtryk for. Efter en gennemgang af det beskrevne finder vi for en god ordens skyld anledning til følgende præcisering:

Finn Skjoldan forholdt sig i sit indlæg til overenskomstens resultater, eller mangel på samme. I den forbindelse nævnte han dog ikke noget om den faste fridag, herunder heller ikke om den 24. december. Derimod blev dette emne drøftet senere på dagen, under Bjørn Arbergs indlæg.

Finn Skjoldan lyttede til flere bemærkninger om regnskabssystemer og den såkaldte formålskontering. Bemærkningen om, at systemet har en svaghed for så vidt angår det faktum at præsternes løn ikke indgår i menighedsrådets budget kom fra salen, og således ikke fra Finn Skjoldan. De forskellige bemærkninger fik Finn Skjoldan til at opfordre til, at organister via DOKS kunne rette en fælles henvendelse til Kirkeministeriets økonomikontor, såfremt man havde en opfattelse af, at der er grundlæggende problemer med regnskabssystemet.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.