Fakta om tjenestemænd og stillingsskift

Som følge af de mange nye og ændrede vilkår, er der helt naturligt opstået en vis usikkerhed om, hvilke regler der fremover gælder for tjenestemænd, når de skifter stilling. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at det fortsat er hovedparten af DOKS’s medlemmer der er tjenestemandsansat.

DOKS har med Kirkeministeriet indgået en aftale om de vilkår der skal gælde for tjenestemænd ved stillingsskift. Grundlæggende baseres aftalen på følgende.:

· Hidtidige avancementsmuligheder ved stillinger i højere lønrammer bevares.

· Menighedsrådene har frihed til at vælge en DOKS-organist og aflønne derefter.

· For at man skal bevare sin tjenestemandsstatus ved stillingsskift, skal det være et kendt vilkår for det ansættende menighedsråd at man er tjenestemand.

Alle stillinger opslås som udgangspunkt i Organistbladet med angivelse af at der er tale om en overenskomststilling. Det har fået nogle tjenestemænd til at tænke, om de nu er stavnsbundet til deres nuværende stilling hvis de vil bevare deres tjenestemandsstatus.

Misforståelse: Som tjenestemand kan jeg ikke søge andre stillinger og samtidig bevare min status som tjenestemand.

Fakta: Man bevarer sin status som tjenestemand, hvis man går direkte fra én stilling til en anden. Bemærk, at kravet om umiddelbar overgang er ufravigeligt, dvs. et ophold mellem de to ansættelser, uanset hvor beskedent det er, kan betyde at retten til tjenestemandsansættelse fortabes.

Nogle medlemmer har anført, at med en overenskomstansættelse, så fortabes de ”avancementsstillinger” der igennem en årrække er blevet etableret i DOKS-regi i form af stillinger i LR 34 eller derover. Dette er ikke tilfældet.

Misforståelse: Ved nybesættelser bortfalder stillingsklassificeringer i lønramme 34 og derover.

Fakta: Såfremt en stilling, der hidtil har været klassificeret i lønramme 34 eller lønramme 35 genbesættes med en tjenestemand, så medtager tjenestemanden sin tjenestemandsstatus, og vedkommende ansættes i den nye stillings hidtidige klassificering. Dette gælder også for det tilfælde, hvor stillingen i en periode har været besat på overenskomstvilkår. I dette tilfælde går man tilbage og tager udgangspunkt i stillingens klassificering som tjenestemandsstilling. Dermed er mulighederne for mobilitet blandt de tjenestemandsansatte bevaret.

Det er dog altid en betingelse at man forinden beslutning om ansættelse træffes har oplyst til det ansættende menighedsråd at man er tjenestemand. Da ingen ønsker opslidende sager om, hvorvidt man nu oplyste det eller ej, så gør det på skrift, f.eks. i forbindelse med ansøgningen.

Husk i øvrigt at der er 12 stillinger der ved aftale er fastholdt som stillinger der besættes på tjenestemandsvilkår, med krav om DOKS-eksamen. Det drejer sig om de ti hovedorganiststillinger ved domkirkerne samt om hovedorganiststillingerne ved Holmens kirke samt Frederiksborg slotskirke.

Hvad så hvis stillingen ikke tidligere har været klassificeret, eller den tidligere har været en PO stilling?

Fakta: Såfremt et menighedsråd vælger at ansætte en DOKS-tjenestemand i en ikke tidligere klassificeret stilling, eller i en stilling der hidtil var en PO-stilling, så sker ansættelsen i lønramme 16-21-29-31.

Den overenskomst DOKS har indgået, er tilsyneladende attraktiv, idet nogle tjenestemænd har kontaktet sekretariatet med forespørgsel om, hvorvidt de kunne blive omfattet!

Misforståelse: Menighedsrådet og den ansatte kan vel bare aftale at lave stillingen om til en overenskomststilling

Fakta: Aftaleretten vedr. tjenestemandsstillinger ligger centralt, og man kan ikke lokalt bare aftale ændrede vilkår for en tjenestemandsstilling. I øvrigt, NEJ, sidder man i en tjenestemandsstilling vil det sjældent være en god idé at opgive disse vilkår, med de særlige pensionsrettigheder og den særlige sikkerhed man her er omfattet af. Er du ikke overbevist herom, så ring til mig!

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.