Fakta om de nye fridagsregler

Implementeringen af de nye fridagsregler har medført en del henvendelser til sekretariatet.

De nye fridagsregler stiller afgjort øgede krav til planlægning af tjenester og til planlægning over en længere tidshorisont. Nogle steder gøres dette helt naturligt i forhold til den hidtidige virkelighed, andre steder forudsætter det en helt lille revolution i forhold til den måde man plejer at gøre tingene på. De nye regler kan nogle steder forudsætte, at præsten orienterer sig i forhold til hvilke kirkefunktionærer der er til rådighed, før en tjeneste planlægges. En tilvænning til de nye regler er derfor helt naturlig. Vi oplever dog også egentlige misforståelser. Dette indlæg kan forhåbentlig medvirke til at fjerne nogle af disse.

De nye fridagsregler tager sit udgangspunkt i en fem-dages arbejdsuge, som det kendes fra det øvrige arbejdsmarked, men naturligvis tilpasset den folkekirkelige virkelighed.

Der opereres i de nye regler med én fast fridag pr. uge, og én løs fridag pr. uge.

Fast fridag:

Reglerne for den faste fridag ligner dem, som hidtil har været gældende. Såfremt den faste ugentlige fridag falder sammen med en søgnehelligdag, og der er tjenstlige forpligtelser for organisten, henlægges fridagen til en anden dag i samme uge, med mindre andet aftales.

Misforståelse: Reglerne betyder, at fridagen automatisk ændres, hvis den falder sammen med en søgnehelligdag.

Fakta: Det er kun i det omfang at menighedsrådet pålægger tjenstlige forpligtelser på organisten, at fridagen flyttes. En del organister har i bedste forståelse med deres menighedsråd f.eks. hidtil haft fri på nogle 2. helligdage, således at man har haft fri sammen med familien. Dette kan godt lade sig gøre efter de nye regler, såfremt organisten og menighedsråd kan blive enige herom.

Misforståelse: I forbindelse med højtider kan det være lige meget at flytte fridagen til en anden dag i samme uge, for man har alligevel ikke tid til at holde fri pga. forberedelse til tjenester.

Fakta: Der er to muligheder. Enten planlægges tjenesterne så man faktisk kan holde fri, eller man benytter muligheden for at aftale en anden løsning med menighedsrådet, således at den faste fridag erstattes på et andet tidspunkt.

En fast fridag er på 40 timer, men kan dog være givet hvis den har varet 36 timer, under forudsætning af, at de 36 timer har ligget i tidsrummet mellem kl. 17.00 dagen før fridagen og kl. 8.00 dagen efter fridagen.

Løs fridag:

Den løse fridag kan placeres på forskellige ugedage, men skal dog to gange i kvartalet placeres som sammenhængende fridage lørdag-søndag. Da et kvartal er på ca. 13 uger, betyder det, at der normalt er 13 løse fridage, hvoraf 4 "forbruges" til to weekender. Bemærk, at den løse fridag ikke kan opspares udover kvartalet. Den løse fridag skal mindst varsles med én måned. Det er menighedsrådet der efter drøftelser med den ansatte beslutter, hvordan den løse fridag skal placeres. Man har ikke som ansat retskrav på en bestemt placering af den løse fridag.

Misforståelse: Den løse fridag kan ikke lægges på en fast ugedag.

Fakta: Der er intet der forhindrer at man lokalt beslutter at fridagen placeres på en fast ugedag, med undtagelse af de uger, hvori de placeres sammenhængende i weekenden. Såfremt man som organist i en konkret situation ønsker at den løse fridag alligevel placeres anderledes, må man drøfte muligheden herfor med menighedsrådet.

Misforståelse (fra menighedsråds side): Når man har fået oplyst en fridag med mindst en måneds varsel, er det under forudsætning af, at der kan findes en vikar, eller at der ikke kommer tjenester den pågældende dag.

Fakta: Vikardækning og tjenesternes placering er og bliver et arbejdsgiveransvar. Man kan ikke betinge fridagens afholdelse af, om der kommer tjenester eller lignende.

Misforståelse: Hvis man har fået oplyst placeringen af den løse fridag i et kvartal af gangen, kan den ikke laves om.

Fakta: Varslingsfristen er én måned, og fridagen kan godt laves om, selv om den tidligere er meldt ud, blot varslet på én måned overholdes.

Sammenhængende fri lørdag-søndag

Som med løse fridage er det menighedsrådet der bestemmer placeringen af disse dage, men man bør naturligvis være lydhør overfor den ansattes ønsker, ikke mindst under hensyntagen til at weekendfri er mulighed for "familietid".

Varslingsfristen på én måned gælder også for de sammenhængende fridage. To sammenhængende fridage skal have en samlet længde på 60 timer.

Misforståelse: Når organisten har sammenhængende fri lørdag-søndag og fast fridag om mandagen må den samlede fridagslængde derfor blive 60 timer + 40 timer = 100 timer. (svarende til fra fredag kl. 16.00 til tirsdag kl. 20....)

Fakta: Såfremt mere end to fridage gives i sammenhæng er der ikke samme krav til længden af den eller de øvrige dage (udover to). Øvrige fridage skal i dette tilfælde have en længde på mindst 24 timer.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.