DOKS udbyder kursus i kompetenceudvikling

Hvordan arbejder man som kunstner, alene med sin profession, i en politisk ledet organisation?

Målgruppe: DOKS-medlemmer i aktive stillinger

Kapacitet: 35 deltagere

Kurset er udformet som to gange to kursusdage i et samlet forløb. Det er obligatorisk at deltage begge gange, og kurset er tilrettelagt herefter.

Tid: Kursus 1: Mandag d. 15.11. 2010 kl. 10 – tirsdag d. 16.11. kl. 16.

Kursus 2: Mandag d. 21.03. 2011 kl. 10 – tirsdag d. 22.03. kl. 16.

Sted: Hotel Opus, Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Formål:

Organister har en speciel arbejdssituation, nemlig den at være alene med deres profession og deres faglighed som højtspecialiserede og akademiske medarbejdere i en mindre organisation, der styres af en folkevalgt politisk ledelse. Dette stiller nogle særlige krav til organistens evner til selv at definere sin rolle og sit samarbejde med ledelse og andre faggrupper. Da organisten typisk er den eneste med sin faglighed på arbejdspladsen, er det i høj grad op til organisten selv at synliggøre sin funktion og sine kompetenceudviklingsbehov.

Baggrund:

I Organistbladet nr. 11 2009 kunne man læse et interview med konsulent, cand.scient.pol. Lisbeth Jarlov om "Selvstændighedskultur på godt og ondt". I en række fokusgruppe-interviews, udført for SCKK blandt AC-medlemmer, var DOKS-medlemmer repræsenteret og udgjorde hermed et delområde i den afsluttende rapport, som Lisbeth Jarlov udarbejdede.

På baggrund af de ønsker der fremkom gennem undersøgelsen, har DOKS derfor søgt om og fået bevilliget økonomiske midler hos SCKK til at udarbejde et to gange to dages kursus med titlen, "Hvordan arbejder man som kunstner, alene med sin profession, i en politisk ledet organisation?" Kurset er et pilotprojekt, der efter gennemførelsen skal evalueres. Det er udarbejdet og tilrettelagt af DOKS, og der er lagt vægt på at samle et kompetent team af kursusundervisere.

En kort præsentation af kursusgivere og emner:

Cand.scient pol., master i pædagogik og læring Jens Vestgaard

Læring: Hvad betyder begrebet "alene" for kompetenceudvikling og læring. Faglig og personlig udvikling; opbygning af læringsmiljøer.

Dr.theol., mag.art. og ledelsesfilosof Mogens Stiller Kjærgaard

Om begrebet autoritet

Skuespiller, instruktør og ekstern lektor Caspar Koch

Kommunikation og gennemslagskraft

Stiftskontorchef Helle Samson & stiftskontorchef Bodil Abildgaard

Folkekirken som arbejdsplads

Cand.pæd. Viggo Ernst Thomsen

Ledelsesgrundlag i praksis. Netværk i ledelse og hverdag

Domorganist Svend Prip

Fokus på "Instrumenternes Dronning": Vedligeholdelse og tilrettelægning af længerevarende instrumentprocesser.

Tonekunstner og musikproducent Torsten Jessen

Akustik

Kursusundervisning, forplejning og ophold er gratis. Dog ydes der ikke tilskud til transport og evt. vikardækning, men menighedsrådet kan søges herom.

Du forpligter dig til:

- at deltage i begge kursusgange i kursets fulde udstrækning

- at deltage i en opfølgningsdag i 2011, med drøftelse af kompetenceudvikling på lokalt/regionalt

plan - dato for denne fastlægges i fællesskab på kursets sidste del.

- at være med til at igangsætte og forankre netværk på stiftsplan

Det er kursets overordnede formål at motivere og fastholde kursusdeltageren til at styrke egne kompetencer, herunder at bidrage til konstruktivt at udvikle tværfaglige og arbejdspladsrelaterede forhold.

Kurset henvender sig primært til DOKS-medlemmer i den yngre aldersgruppe samt repræsentanter fra tillidsmændene. Desuden tilstræbes en jævn geografisk fordeling af deltagere.

Der er udsendt et antal invitationer direkte til organister i den ovennævnte gruppe for at sikre, at kurset kan gennemføres. De resterende pladser, der dog formodes at være begrænsede, udbydes til alle interesserede, således at kurset kan blive fuldt besat.

Tilmelding i form af en skriftlig henvendelse på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. skal ske senest 31. september 2010.

Oplys venligst om stilling, stiftsplacering, og angiv en kort begrundelse.

Kurset udbydes i samarbejde med Kirkeministeriet og Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

P.b.v.

Charlotte Muus Mogensen

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.