Fakta om ”Kvoteberegning” og fastholdelse af ”DOKS-stillinger”

I kølvandet på de mange ændringer som følge af overenskomsten for organister samt ændrede fridagsregler for tjenestemænd, er vi blevet opmærksomme på en række misforståelser om faktuelle omstændigheder indenfor DOKS's forhandlingsområde.

I dette og kommende numre af Organistbladet vil jeg derfor forsøge at kaste lys over nogle af de områder, hvor vi har oplevet flest misforståelser. I forlængelse af et indlæg andetsteds i bladet fra DOKS's næstformand, Erik Hildebrandt-Nielsen, lægger jeg ud med spørgsmålet om antallet af DOKS-stillinger og kvotecirkulæret.

Misforståelse: DOKS har med indgåelsen af en overenskomst frasagt sig reglerne i "kvotecirkulæret".

Fakta: DOKS og Kirkeministeriet aftalte allerede i 2003, at kvotecirkulæret ikke længere skulle gælde for DOKS's område. Vi har siden i forhandlinger med menighedsråd lavet konkrete vurderinger af tidsforbruget i den enkelte organiststilling. Det har beregningsmæssigt været en befrielse at slippe for de snærende lofter over kor- og koncertarbejde som DOKS-organister meget ofte stødte imod.

Det er klart at konsekvensen er, at tidsforbruget fastsættes efter en forhandling med menighedsrådet, og at disse forhandlinger naturligvis kan være hårde, når menighedsrådet sætter spørgsmålstegn ved det afsatte tidsforbrug, eller af økonomiske årsager skærer i tidsforbruget på visse områder. Vi er naturligvis langt fra altid enige med menighedsrådet, men den frygt som nogle giver udtryk for, hvor menighedsråd nærmest som chikane udsætter organisten for helt urimelige begrænsninger har heldigvis indtil nu været ubegrundet, sådanne sager har vi været forskånet for.

Forhandlingerne har som hovedregel kunnet landes fornuftigt til gensidig tilfredshed og/eller accept. Som positiv bivirkning medfører sådanne forhandlinger ofte, at menighedsrådet opnår en hidtil uset indsigt i organistens virke. I 2009 udarbejdede Landsforeningen af Menighedsråd, FPO og DOKS en vejledning om beregning af organiststillinger, et værktøj som kan bistå i processen med at vurdere stillingsomfanget.

Misforståelse: Ved overenskomstens indgåelse har menighedsrådene fået mulighed for at bestemme om en stilling skal være en DOKS-stilling eller en PO-stilling.

Fakta: Som en konsekvens af ophævelsen af kvotecirkulæret, blev reglen om et fast antal DOKS-stillinger fjernet allerede i 2003. I 2005 nåede kirkeministeriet, FPO og DOKS herefter til en forståelse, hvorefter menighedsråd ved vakance kunne søge stillinger omdannet begge veje.

Ved indgåelsen af overenskomsten er det korrekt, at menighedsrådet ved stillingsbesættelse afgør, om en stilling skal besættes på DOKS-vilkår, eller på PO-vilkår. Vælger man at ansætte en organist med kandidateksamen, sker det således altid på DOKS-vilkår.

Nogle medlemmer udtrykker bekymring for, at frihed hos menighedsrådet til at afgøre om man ønsker den ene eller den anden type stilling, vil medføre at antallet af DOKS-stillinger falder. Men man må konstatere at dette ikke har været tilfældet i årene siden 2005. Men vi har i et beskedent omfang oplevet en større dynamik, hvor forskellige stillinger flyttes mellem DOKS- og PO-området.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.