Bestyrelsens forslag til kvartalskontingent 2011

AC-sektionen

Over lønramme 31

Lønramme 31

Lønramme 16-29

Overenskomstansatte

Overenskomstansatte (under 50%)

COII-sektionen

Alle medlemmer .

Den Frie Sektion

Aktive medlemmer

Passive medlemmer

Pensionister

Studerende (jf. § 5 stk. 3C i vedtægten)

Øvrige uden stilling

Genindtrædelsesgebyr foreslås fastsat til ½ års kontingent og indmeldelsesgebyr til

 

1.190 kr.

1.110 kr.

1.020 kr.

1.110 kr.

   705 kr.

 

   315 kr.

 

   315 kr.

 

     50 kr.

     50 kr.

    265 kr.


        0 kr.