Nyt fra Performex

Performex udsendte 21. december 2009 brev til mere end 1200 musikudøvere med adresse i Danmark med meddelelse om, at de i begyndelsen af 2010 får overført retransmissionsvederlag – også kendt som kabelmidler – til deres NemKonto. Vederlagene har været blokeret af en voldgiftsag mellem musikudøvernes organisationer, men den nye fælles organisation Performex udbetaler nu det vederlag som er optjent i 2005. Årene 2006-2008 forventes at følge inden længe.

Med 2005 udbetalingen har Performex fordelt mere end 2,6 mio. kr. til næsten 1300 musikudøvere. Vederlaget fordeles på grundlag af musikudøvernes honorarer for tv-optræden, og 2005-fordelingen giver rettighedshaverne 24, 48 % af honorarerne i vederlag. Lidt under 100 rettighedshavere med adresse i udlandet, som ikke umiddelbart kan betjenes via NemKonto får en særlig henvendelse med opfordring til at anvise Performex en dansk bankkonto.

Størrelsesmæssigt fordeler vederlagene sig således:

650 musikudøvere fik mellem 200 kr. og 500 kr.[1]

397 musikudøvere fik mellem 500 kr. og 2.000 kr.

133 musikudøvere fik mellem 5.000 kr. og 10.000 kr.

42 musikudøvere fik over 10.000 kr.


[1] Performex udbetaler ikke vederlag under 200 kr., men vederlaget henstår på musikudøverens konto i Performex til senere udbetaling.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.