Overgang til overenskomst

Pr. 1. januar 2010 træder overenskomsten i kraft for allerede ansatte, og det får følgende konsekvenser:

· Tjenestemandslignende ansatte med en kirkemusikalsk kandidateksamen overføres til DOKS’s overenskomst, uanset om de hidtil har siddet i en DOKS-stilling, en PO-stilling eller en honorarlønsstilling.

· Tjenestemænd forbliver ansat på tjenestemandsvilkår i den lønramme de hidtil har siddet i, uanset om der er tale om en DOKS-stilling eller en PO-stilling. Er man ansat som tjenestemand i en PO stilling, forbliver man under FPO’s forhandlingsområde

Når du som tjenestemandslignende ansat overføres til overenskomstansættelse skal der udarbejdes et nyt ansættelsesbrev, som vi opfordrer dig til at indsende til DOKS forinden underskrift. Lønmæssigt overføres du til det nye lønforløb som overenskomstansat (jf. lønkort i OB oktober). Du indplaceres på nærmeste højere skalatrin i det nye forløb. Hvad angår rådighedstillæg indplaceres du efter anciennitet. Ingen går ved overgangen ned i løn. Såfremt man efter disse regler får en lavere løn end hidtil, tildeles man et udligningstillæg svarende til forskellen. På DOKS’s område er det dog kun ganske få der havner i denne situation. For flertallet medfører overgangen lønfremgang.

Når du får din første lønseddel som overenskomstansat, bør du granske den nøje og sikre at du ikke går ned i løn. Det er naturligvis bruttolønnen der er afgørende (skatteændringer kan betyde at du netto får mere udbetalt på trods af at bruttolønnen eventuelt kan være faldet). Du skal sikre dig at du får det rigtige tillæg, samt at der indbetales pension. Er du i tvivl, så indsend en kopi af din lønseddel (evt. scan) til sekretariatet. Husk også at du er velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål.

Som overenskomstansat findes der ikke længere et standardregulativ for stillingen. Ansættelsesbeviset skal indeholde visse oplysninger om stillingen, og derudover kan det være hensigtsmæssigt at lave en arbejdsbeskrivelse for stillingen. Menighedsrådet kan vælge at lade det eksisterende regulativ fortsætte som arbejdsbeskrivelse, hvilket i en tid med mange andre forandringer kan være formålstjenligt. Vælger man at lave en ny arbejdsbeskrivelse, ligger der på DOKS’s hjemmeside og på Landsforeningen af Menighedsråd’s IT-skrivebord en arbejdsbeskrivelse som kan benyttes.

Du bør opfordre dit menighedsråd til at forholde sig til de elementer der er i førnævnte arbejdsbeskrivelse, således at I sammen aftaler hvilke rammer der skal gælde for stillingen fremover. Det kan f.eks. være forhold omkring koncerter eller kompetencer omkring korets ledelse, eller lignende. Er du i tvivl, så tal med din tillidsrepræsentant.

Der skal udarbejdes planer for planlagte kirkelige aktiviteter fra d. 1. januar. Vi opfordrer til at udvise fleksibilitet den første periode. Men det er vigtigt at man så tidligt som muligt får en drøftelse mellem menighedsrådet og de ansatte om hvorledes man håndterer den såkaldte ”løse” fridag.

På sekretariatet vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe, og du er altid velkommen til at kontakte os. Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi i en lang periode har været underlagt et vist arbejdspres og vi har lejlighedsvis haft svært ved at leve op til vores egen målsætning om hurtigt at give vore medlemmer et svar på fremsendte spørgsmål. Vi forventer desuden et vist ekstra pres i forbindelse med den konkrete overgang til overenskomst. Så vi beder om jeres forståelse, hvis svaret ikke kommer lige umiddelbart efter fremsendelse, eller hvis jeg er svær at træffe telefonisk. Du kan i stedet overveje om du ved at kontakte en tillidsrepræsentant kan få svar på de spørgsmål du måtte have. Spørgsmål om stillingsberegninger vil som udgangspunkt fremover altid blive henvist til tillidsrepræsentanter.

Vedrørende fridagsregler for tjenestemænd

Der arbejdes på højtryk for at få lavet en ny aftale om fridagsregler for tjenestemænd. Som tidligere annonceret er udgangspunktet at der skal laves tilsvarende regler for tjenestemændene med virkning fra 1. januar 2010, dvs. fridagsregler der tager udgangspunkt i en 5-dages arbejdsuge, og samme struktur som for de overenskomstansatte, det vil sige en fast ugentlig fridag, og en løs ugentlig fridag. De løse fridage skal 8 gange om året, dvs. 2 gange pr. kvartal, placeres således at det giver en sammenhængende weekend. Rammerne og den præcise aftale for tjenestemændene, er dog ikke klar endnu. Vi melder ud så hurtigt det er os muligt.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.