Arbejdsmiljøuddannelsen i folkekirken

Arbejdsmiljøuddannelsen giver menighedsrådsmedlemmer og ansatte redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet. Deltagerne bliver i stand til at varetage deres funktioner i sikkerhedsorganisationen, ligesom de får kendskab til arbejdsmiljølovgivningen. Der lægges ved undervisningen vægt på dialog mellem underviser og kursist, og undervisningen tager i nogen grad udspring i kursisternes egne erfaringer.

Formål

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere er at styrke det forebyggende arbejde og effektivisere sikkerhedsorganisationens arbejde.

Målgruppe

Sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere

Indhold

Uddannelsen giver blandt andet deltagerne indsigt i:

•Arbejdsmiljøvurdering (APV)

•Sikkerhedsorganisation

•Opbevaring af kemikalier

•Arbejdstilsynet

•Ergonomiske forhold

•Psykisk arbejdsmiljø

På arbejdsmiljøuddannelsen vil der være gæstebesøg fra Arbejdstilsynet og Landsforeningen af Menighedsråd.

Form

Der vil efter behov være indlagt forskellige cases, gruppeopgaver, walk and talk og andre måder at tilrettelægge undervisningen på.

Kursusdatoer

Uddannelsen afholdes som internatkursus, og er af fire dages varighed m/overnatning.

18. – 21. januar 2010 (begge dage inklusive)

Vejle Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle

12. – 15. april 2010 (begge dage inklusive)

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

27. – 30. september 2010 (begge dage inklusive)

Vejle Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle

8. – 11. november 2010 (begge dage inklusive)

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

Praktiske oplysninger

Arbejdsmiljøuddannelsen er godkendt af Arbejdstilsynet og opfylder kravene til den lovpligtige uddannelse for medlemmer i sikkerhedsorganisationen – der er derfor mødepligt på uddannelsen.

Underviser på uddannelsen er arbejdsmiljøkonsulent Ulrik Hauger.

Deltagerpris: Kr. 7.500,- inkl. overnatning på enkeltværelse, forplejning og kursusmateriale.

Tilmelding: Kontakt Landsforeningen af Menighedsråd på telefon 87 32 21 33 eller klik ind på vores hjemmeside www.menighedsraad.dk og tilmeld dig under ”kurser”.

Uddannelsen udbydes af Landsforeningen i samarbejde med Danmarks Kirketjenerforening, Danmarks Kordegneforening, Foreningen af Præliminære Organister, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Kirkemusiker Forening, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Dansk Kirkemusiker Forening, Foreningen af Sognemedhjælpere, Den danske Præsteforening og 3F Fagligt Fælles Forbund.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.