Biblioteksafgift 2010

Hvert år er der på Finansloven afsat beløb, der skal fordeles som støtte til kunstnere, hvis værker benyttes på landets folke- og skolebiblioteker. I 2009 var der afsat 158.348.623 kr. til biblioteksafgift for bøger, 5.679.343 kr. til Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. og 114.900 kr. til Rådighedsbeløb for billedkunst. De nærmere regler om fordelingen af midlerne findes i Lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002 og Bekendtgørelse nr. 1366 af 7. december 2007.

Bøger

Du kan få del i biblioteksafgift for bøger som forfatter, oversætter, komponist eller illustrator af værker i trykt form eller indlæst på lydbånd mv., hvis værkerne er skrevet og udgivet på dansk.

Har du ikke tidligere fået biblioteksafgift, skal du for at være med ved udbetalingen i juni 2010 tilmelde dig hos Styrelsen for Bibliotek og Medier på et skema, som skal være styrelsen i hænde senest den 1. december 2009 kl. 16.00. Nogle bøger kræver særlig dokumentation, f.eks. for bøger med flere end tre bidragydere, der har udført samme funktion. Alle former for dokumentation skal være styrelsen i hænde senest den 15. oktober 2009 kl. 16.00, hvis bogen skal kunne udløse afgift for det følgende år. Er du nytilmeldt i år med en bog, der kræver dokumentation, gælder således den tidlige frist den 15. oktober 2009 kl. 16.00.

Hvis du er efterlevende til en modtager af biblioteksafgift for bøger og er berettiget til at modtage afgiften, skal du henvende dig til Styrelsen for Bibliotek og Medier for at få tilsendt et tilmeldingsskema. Skemaet skal være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest den 1. april 2010 kl. 16.00, hvis du ønsker andel i biblioteksafgiften det samme år.

Er du allerede tilmeldt, skal du give Styrelsen for Bibliotek og Medier besked, hvis du i år har udsendt eller medvirket til værker under et nyt navn eller en anden form af dit navn end tidligere, hvis du flytter permanent til udlandet eller allerede bor i udlandet og skifter adresse. Oplysninger om forfattere og andre medvirkende ved nye bøger udgivet under samme navn får Styrelsen for Bibliotek og Medier normalt fra Nationalbibliografien. Læs mere i vejledningen Bibliotekspengene, der findes på www.bibliotekogmedier. dk.

Lyd

Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. kan du få del i, hvis du som komponist, tekstforfatter, udøvende kunstner, indlæser af lydbøger, oversætter af sangtekster m.m. har medvirket ved udgivelse af grammofonplader eller lydbånd, som er udgivet i Danmark og anskaffet af folke- og skolebiblioteker. Ansøgning sker på et skema, som skal være styrelsen i hænde senest den 1. december 2009 kl. 16.00. Har du søgt tidligere, skal nyt skema kun indsendes for nye indspilninger, indlæsninger eller genudgivelse. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg og udbetales normalt i oktober.

Billedkunst

Rådighedsbeløb for billedkunst kan du få del i, hvis du som billedkunstner er repræsenteret på folke- og skolebiblioteker med originalkunst, diasserier, grafik, fo­tografier og plakater, som er udgivet i Danmark og som indgår i bibliotekernes udlånssamlinger. Ansøgning sker på et skema, som skal være styrelsen i hænde senest den 1. december 2009 kl. 16.00. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg og udbetales normalt i juni.

Ansøgning

Ansøgningsskemaer kan findes på www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/biblioteksafgift-mv/. Ønskes personlig vejledning eller ansøgningsskema tilsendt i papirversion kan henvendelse ske på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. nr. 33 73 33 73 eller pr. brev til adressen: Styrelsen for Bibliotek og Medier, Biblioteksafgiften, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.