Kompetencefonden

Kirkeministeriet har fra Kompetencefonden modtaget midler til fordeling på folkekirkens område for overenskomståret 2009.

Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v.

Ansøgning kan kun ske elektronisk i perioden mandag den 28. september 2009 til mandag den 30. november 2009 kl. 15.00

Det elektroniske ansøgningsskema findes på internetadressen:

www.kompetencefonden.km.dk.

Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der søges midler til.

Kirkefunktionærer m.fl.: Når ansøgningen er indtastet får menighedsrådet automatisk tilsendt ansøgningen. Menighedsrådet modtager ansøgningen via menighedsrådets e-post adresse. Ansøgningen skal godkendes af menighedsrådet senest mandag, den 7. december 2009 for at være gyldig. Er menighedsrådet endnu ikke tilmeldt e-post, sendes ansøgningen til menighedsrådet fra stiftet. Stiftet skal senest mandag, den 7. december 2009 modtage den godkendte ansøgning.

Bemærk, når indtastningen afsluttes ved at trykke ”Godkend” sendes der automatisk en e-post til den e-postadresse, man har oplyst under indtastningen. E-posten indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages e-posten ikke efter kort tid, er der risiko for at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor, at gentage indtastningen.

Fordelingen forventes at finde sted i Kirkeministeriets uddannelsesudvalg fredag, den 12. februar 2010, hvorefter ansøgerne vil modtage besked om tilsagn eller afslag senest 1. marts 2010.

Der henvises til:

· Kirkeministeriets vejledning af april 2003 om medarbejderudviklingssamtaler i folkekirken, hvor der også er optrykt forslag til opstilling af udviklingsplaner. Vejledningen findes på www.folkekirkenspersonale.dk

· de faglige organisationer, som kan hjælpe med yderligere vejledning.

· SCKK www.sckk.dk, hvor der kan findes oplysninger om MUS, kompetenceudvikling m.v.

Læs vejledning om krav og procedure for ansøgning

Udskriv vejledning om krav og procedure for ansøgning

Indtast ansøgning