DOKS's legat. Indkaldelse af ansøgninger

Hermed indkaldes i henhold til § 5 i fundatsen for »Dansk Organist- og Kantorsamfunds legat« ansøgninger om at komme i betragtning ved uddeling af understøttelse af legatet. Ansøgninger stiles til DOKS's legatbestyrelse, Vesterbrogade 57, 1. th., 1620 København V, og indsendes inden den 15. september 2009.

Der henvises til legatfundatsens § 2: »Legatets formål er - i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatbestyrelsen - at yde pekuniær hjælp til (ordinære) medlemmer og medlemmers enker, som er kommet i trang på grund af sygdom, alder eller anden dem utilregnelig årsag«. Ansøgere bedes redegøre for deres økonomiske forhold, eventuelt gennem vedlæggelse af årsopgørelse fra skattevæsenet.