Formandens nytårshilsen

Charlotte_Muus-Mogensen_2Atter et år er gået, og der har været stor travlhed i foreningen.

DOKS har nu gennem snart tre år forhandlet overenskomst med Kirkeministeriet, og det ser ud til at dette arbejde begynder at bære frugt. Det er vores håb, at forhandlingerne er på plads i løbet af foråret 2009 – og det skulle ikke være helt umuligt, om end måske lidt presset. Det glæder mig meget, når disse forhandlinger snart finder deres afslutning. Dels fordi de kræver utroligt mange ressourcer, dels fordi der efterhånden er brug for en afklaring m.h.t. den fremtidige ansættelsesform og rammerne for denne.

Folkekirken er som bekendt inde i store strukturændringer og omlægninger, og også disse tiltag kræver stor arbejdsindsats af bestyrelse og sekretariat. For DOKS-organisters vedkommende er det først og fremmest i Københavns Stift, disse mange forandringer er på vej, men også rundt om i landet ser vi en stigende tendens til ændringer, om- og sammenlægninger.

Der er ingen tvivl om, at det på sigt, ja faktisk allerede nu, vil betyde forandringer også for den enkelte organist m.h.t. arbejdsopgaver, arbejdssteder m.v. og det er en udfordring, vi må tage op.

Jeg vil her atter benytte lejligheden til at pointere, at vi er de mest velkvalificerede organister i Folkekirken med et stort ansvar for kirkens musik – også i fremtiden! Det er vigtigere nu end nogen sinde før, at vi virkelig tager den udfordring op og det ansvar på os. Det nytter ikke at pibe eller klynke over strukturforandringer eller at sætte sig tilbagelænet i stolen med korslagte arme og sige nej. På den anden side skal vi heller ikke bare springe rundt som cykelvikarer og løse opgaver efter et eller andet mere eller mindre tilfældigt system.

Vi skal være de musikfagkyndige, der er med til at sætte dagsordenen for kirkernes musikprofil, både når det gælder kerneopgaver som gudstjenester, kirkelige handlinger, kor- og koncertvirksomhed, og når det drejer sig om alle de mange øvrige opgaver, der i dag indgår i en helt normal organiststilling. Her er det ikke bare op til bestyrelsen eller sekretariatet at løse de opgaver eller problemer, der måtte opstå, men i lige så høj grad de enkelte medlemmer, der må tage et medansvar for at få løst tingene på bedste vis, selvom DOKS som faglig organisation naturligvis gerne medvirker med råd, vejledning og hjælp om nødvendigt.

Som allerede nævnt har bestyrelsen gennem de seneste tre år brugt mange kræfter på overenskomstforhandlinger og strukturændringer, hvorfor en del af foreningens andre kerneopgaver har måtte vige. Det er mit håb og min hensigt, at bestyrelsen i 2009 skal tage nogle af disse mange vigtige emner op igen tillige med nye aktuelle emner.

Jeg vil først og fremmest nævne uddannelsesområdet. Jeg tror, det er vigtigt og gavnligt med en uddannelsespolitik, og jeg mener, vi skal sætte fokus på konservatorierne både m.h.t. studiets indhold, de studerendes fremtid og muligheder samt på konservatorielærerne. Ligeledes skal vi have kirkemusikskolerne for øje, både omkring det faglige indhold af uddannelserne og efteruddannelsestilbuddene, og ikke mindst hvad angår kirkemusikskolelærernes vilkår, som varetages af DOKS, og som også vil blive dækket af den nye overenskomst.

Et andet område jeg mener, der bør styrkes, er tillidsmændene, så de i fremtiden vil være klædt godt på til de mange nye opgaver og udfordringer, der trænger sig på. Endelig vil der løbende, i forlængelse af den udvikling, der sker inden for Folkekirkens område, trænge sig nye emner på, som bestyrelsen naturligvis vil tage op til drøftelse og behandling.

Rigtigt godt nytår!

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.