Biblioteksafgift 2009

Hvert år er der på Finansloven afsat beløb, der skal fordeles som støtte til kunstnere, hvis værker benyttes på landets folke- og skolebiblioteker. I 2008 var afsat ca. 153 mio. kr. til Biblioteksafgift for bøger, ca. 5,4 mio. til Rådighedsbeløb til grammofonplader mv. og ca. 110.000 kr. til Rådighedsbeløb til billedkunst. De nærmere regler om fordelingen af midlerne findes i Lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002 og Bekendtgørelse nr. 1366 af 7. december 2007.

Biblioteksafgift for bøger kan man få del i som forfatter, oversætter, komponist eller illustrator af værker i trykt form eller indlæst på lydbånd mv., hvis de er skrevet og udgivet på dansk.

Har man ikke tidligere fået Biblioteksafgift, skal man for at være med ved udbetalingen i juni 2009 tilmelde sig hos Styrelsen for Bibliotek og Medier på et særligt skema, som skal være styrelsen i hænde senest 1. december 2008.

Er man allerede tilmeldt skal man give Styrelsen for Bibliotek og Medier besked, hvis man i år har udsendt eller medvirket til værker under et nyt navn eller en anden form af sit navn end tidligere, hvis man flytter permanent til udlandet eller allerede bor i udlandet og skifter adresse. Da biblioteksafgift, som andre offentlige ydelser, udbetales til modtagerens NEMkonto, skal der ikke gives meddelelse om kontoændringer. Oplysninger om forfattere og andre medvirkende ved nye bøger udgivet under samme navn får Styrelsen for Bibliotek og Medier normalt fra Nationalbibliografien. Læs mere i Vejledningen Bibliotekspengene, der findes på www.bibliotekogmedier.dk.

Rådighedsbeløb for grammofonplader m.v. kan man få del i hvis man som komponist, tekstforfatter, udøvende kunstner, indlæser af lydbøger, oversætter af sangtekster m.m. har medvirket ved udgivelse af grammofonplader eller lydbånd, som er udgivet i Danmark og anskaffet af folke- og skolebiblioteker. Ansøgning sker på et særligt skema, som skal være styrelsen i hænde senest 1. december 2008. Har man søgt tidligere, skal nyt skema kun indsendes for nye indspilnin­ger, indlæsninger eller genudgivelser, eller ved ændring af adresse m.v. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg og udbetales normalt i oktober.

Ansøgning sker på et særligt skema, som skal være styrelsen i hænde senest 1. december 2008. Har man søgt tidligere, skal nyt skema kun indsendes ved ændring i adresse m.v. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg og udbetales normalt i august.

Ansøgningsskemaer kan findes på www.bibliotekogmedier.dk/ ansøgningsskemaer og blanketter. Ønskes personlig vejledning eller ansøgningsskema tilsendt i papirversion kan henvendelse ske på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. nr. 33 73 33 73 eller pr. brev til adressen: Styrelsen for Bibliotek og Medier, Biblioteksafgiften, H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.