Ophævelse af pligtig afgangsalder

Nu vælger du selv, hvornår du vil alderspensioneres

Med virkning fra den 18. juni 2008 er reglerne om pligtig afgangsalder for tjenestemænd blevet ændret. Hidtil er man som tjenestemand blevet afskediget med henvisning til den pligtige afgangsalder fra udgangen af den måned, hvori man fylder 70.

Som et led i den såkaldte velfærdsaftale fra 2006, har der fra politisk hold været en målsætning at gøre op med generelle regler om pligtige aldersgrænser for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Man har siden justeret reglerne i overensstemmelse hermed, og med ændringen i tjenestemandsloven er reglerne for tjenestemænd nu også blevet ændret.

Det betyder, at der ikke længere findes en pligtig afgangsalder for DOKS’s medlemmer, og at man derfor kan forblive i sin tjenestemandsstilling efter man er fyldt 70 år. Alder er ikke længere et sagligt afskedskriterium, og det er alene op til dig at afgøre, om du vil søge din afsked pga. alder.

Reglerne er herefter, at man selv kan vælge at søge sin afsked pga. alder fra man bliver 60 år. Frem til man bliver 65 år sker der dog en betydelig reduktion i tjenestemandspensionen. Fra man fylder 65 år sker der ingen reduktion af pensionen, og man bestemmer selv om man vil alderspensioneres.

De nye regler har virkning fra den 18. juni 2008. Er opsigelsen foretaget forinden er den dog stadig gældende, anset om selve fratrædelsestidspunktet først sker efter denne dato.

Man optjener pensionsanciennitet op til den maksimale grænse (svarende til 37 års fuldtidsbeskæftigelse som tjenestemand) indtil man fratræder, uanset om dette sker før eller efter man er blevet 70 år.

Når man fratræder for at overgå til pension, bør man være opmærksom på, at tjenestemandspension beregnes på baggrund af den pensionsanciennitet man har opnået, opgjort i hele år. Har man en pensionsanciennitet på 24 år og 11 måneder, får man en pensionsalder på 24 år, og har man en pensionsalder på 25 år og 1 måned får man en pensionsalder på 25 år. I dette eksempel kan forskellen i fratrædelsestidspunkt, som reelt blot er to måneder, betyde en livsvarig forskel i pension på kr. 5.268 pr. år (ved slutløntrin i lønramme 16-21-29-31).

Man bør derfor altid overveje, om man ved at forblive i stillingen blot få måneder mere kan sikre sig en højere pension. Med ophævelsen af den pligtige afgangsalder gælder dette også, når man bliver 70 år. Er du tjenestemand kan du undersøge din pensionsalder og den forventelige pensionsudbetaling på www.tjenestemandspension.dk, hvor der er mulighed for at se konsekvensen ved forskellige fratrædelsestidspunkter. (For at bruge siden skal man på siden bestille en pinkode, hvorefter man kan logge sig ind med cpr. nummer og kode. DOKS har ikke adgang til systemet).

Fakta om tjenestemandspension:

Tjenestemandspension udbetales på baggrund af pensionsanciennitet som tjenestemand. Perioder med deltidsstillinger omregnes til fuldtid, og medregnes relativt. (10 år i en kvote 85 % omregnes således til 8 ½ års pensionsanciennitet.)

De første 16 år opnås en pensionsprocent på 1,75 % pr. år. (Efter 16 år i alt 28%)
Fra 17 til 32 år opnås en pensionsprocent på 1,50 % pr. år. (Efter 32 år i alt 52 %)
Fra 33 til 37 år opnås en pensionsprocent på 1,00 % pr. år. (Efter 37 år i alt 57 %)

Efter 37 års fuldtidsbeskæftigelse, eller det der omregnet svarer dertil opnår man således samlet en pensionsprocent på 57 %, og den årlige pension udgøres således af 57 % af den pensionsberettigede slutløn (skalatrinslønnen). Opnår man mindre end 37 år i pensionsanciennitet, udregnes pensionsprocenten i henhold til ovenstående.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.