Samarbejdsaftale giver flere penge til musikere og sangere

Historisk aftale åbner for udvidet samarbejde mellem musikudøvernes organisationer

Musikkens udøvende kunstnere kan glæde sig over at to voldgiftsager mellem områdets organisationer er afsluttet med en samarbejdsaftale. Aftalen betyder, at såkaldte retransmissionsvederlag - også kaldet kabelpenge, der i en længere periode har været indefrosne, nu kan udbetales. Aftalen betyder endvidere, at der med virkning fra 2005 fordeles omkring dobbelt så mange penge som hidtil.

Det er organisationerne Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Solistforeningen af 1921, Dansk Solist-Forbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Kapelmester-forening og Dansk Korforbund, som er nået til enighed om en forligsmæssig løsning af to voldgiftssager om fordelingen af kabelpenge. Forliget løser flere års uenighed om fordelingen af kabelpengene mellem musikudøverne og er nu endt med, at man i enighed etablerer en fællesforvaltning af musikkens kabelmidler i foreningen PERFORMEX.

Samarbejdsaftalen om etablering af PERFORMEX betyder, at alle kunstnere uanset organisationsmedlemskab vil få kabelpenge på baggrund af deres faktiske medvirken og efter fuldstændig samme retningslinier, hvorved en kilde til uenigheder mellem organisationerne elimineres.

Forliget indebærer, at det vederlag fra retransmission af radiokanaler, som er opkrævet siden 1999, nu endelig kan udbetales. Dette vil på årsbasis fordoble retransmissionsvederlaget til den pågældende gruppe af kunstnere. Det er forvaltningsorganisationen Gramex, der kommer til at stå for administrationen af radiodelen af kabelpengene.

Organisationerne er i gang med at indsamle dokumentation fra rettighedshaverne, så vederlagene kan udbetales hurtigst muligt. Samtidig har parterne også skabt rammen for et godt fremadrettet samarbejde, til glæde for de musikudøvende kunstnere og musiklivet i Danmark.

Kontaktpersoner:

Anders Laursen, DMF
Lena Brostrøm, DAF
Nils Dittmer, Sol21
Simon Rosenbaum, DSF
Eivind Callesen, DKF
Jesper Grove Jørgensen, DKM
Charlotte Muus Mogensen, DOKS

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.