Meddelelser fra bestyrelsen

Betænkning 1491

Bestyrelsen har efter grundige drøftelser afgivet høringssvar på betænkning 1491 om folkekirkens lokale økonomi.

I høringssvaret forholder bestyrelsen sig til de mange forslag og anbefalinger, der fremgår af betænkningen, og vi tager blandt andet til genmæle overfor nogle af de fordomme og misforståelser, der desværre fortsat florerer om organistens daglige arbejdssituation i folkekirken.

Overenskomstforhandlinger

Der arbejdes fortsat intenst med rammerne for en overenskomst for fremtidige ansættelser som organist. Forhandlingerne har været langvarige og til tider vanskelige, men bestyrelsen er dog fortsat optimistiske med hensyn til at opnå et resultat. Når forhandlingerne har været så krævende, skyldes det ikke mindst, at nogle af de generelle aftaler på det statslige område ikke er gældende for Folkekirken, og at organisternes arbejdssituation på mange måder er særegen. Opgaven med at sikre ordentlige arbejdsvilkår kræver derfor, at rammerne i overenskomsten opbygges helt fra grunden, uden mulighed for at tage afsæt i andre tilsvarende områder, for de findes helt enkelt ikke.

Det var planen at en ny overenskomst skulle kunne træde i kraft den 1. april 2008, men denne tidsfrist holder næppe. Det er efter bestyrelsens opfattelse vigtigere at sikre et godt resultat frem for et hurtigt resultat, så vi håber på, at der kan ligge en afklaring inden udgangen af 2008.

p.b.v. Charlotte Muus Mogensen, formand

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.