Nytårshilsen 2008

Charlotte_Muus-Mogensen_2Der er i øjeblikket stor bevågenhed om Den danske Folkekirke.

Med Betænkning 1491 – den grønne betænkning om folkekirkens lokale økonomi - er der på ny sat fokus på kirken, dens ledelse og ansatte. Man kan måske ikke afvise, at der nogle steder kan opnås en besparelse ved rationalisering og effektivisering. Men når der i betænkningen lægges op til en afprofessionalisering som middel til økonomisk besparelse, så må man, som professionel ansat, være betænkelig.

Frivilligt arbejde kan være glimrende, og praktiseres jo allerede i dag inden for det kirkemusikalske felt i form af børne-, ungdoms- og frivillige voksenkor m.v.! Men erfaringen viser, at frivilligt arbejde i kirken netop stiller øgede krav til en professionel ledelse for at motivere de frivillige til at yde deres bedste.

Mere kirke for pengene er mantraet. At se nærmere på tingene, og se om det kan gøres bedre eller anderledes, er der ikke i sig selv noget odiøst i, men faktum er, at der aldrig tidligere i dette land har været lavet så meget kirke for pengene som nu. Ser man på de aktiviteter, en organist skal beskæftige sig med i dag, sammenlignet med for 15-20 år siden, er der kommet ikke så lidt mere til. Ud over kerneydelserne: gudstjenester, kirkelige handlinger og plejehjemsgudstjenester, er man i dag også ofte forpligtet på et større antal koncerter, på diverse kor, på konfirmandundervisning, musicals, lejre, babysalmesang, spaghettigudstjenester, ja gudstjenester i det hele taget med alle typer emner og i alle genrer, mødeaktiviteter og meget andet. Så der stilles faktisk allerede meget større krav til medarbejdere i dag end for bare en snes år siden.

Med de mange nye tiltag og ændringer, der de senere år er regnet ned over folkekirken, kan det af og til være svært at få øje på den røde tråd – den overordnede vision. Hvor folkekirken er på vej hen, kan af og til være et spørgsmål, som det er vanskeligt at give et præcist svar på.

Men hvad angår musikken i kirken, så bør vi som kirkemusikere være på forkant og parate med et bud på en vision for fremtidens kirkemusik. Vi har en kirkemusikalsk arv at føre videre og forny. Den skal vi tage på os. Vi skal formidle og levendegøre kirkemusikken inden for såvel den liturgiske som den koncertmæssige tradition, og samtidig udvikle en kvalitativ kirkemusikalsk nytænkning. Men som udgangspunkt må den kirkemusikalske udfoldelse altid understøtte den kristne forkyndelse. Alt dette kan iværksættes både lokalt i den enkelte kirke, eller i samarbejde med organistkolleger eller andre samarbejdspartnere som f.eks. skoler og musikforeninger.

Betænkning 1491 lægger op til øget samarbejde mellem flere sogne, og her kunne nogle af ovenstående målsætninger være en del af samarbejdet.

Det er afgørende at få kirkens musik- og koncertliv til at være en integreret del af kirkens aktive liv, og fremtiden vil byde på en profilering af organistens rolle som kirkemusikalsk leder, rådgiver og konsulent over for menighedsrådet. Man vil nok komme til at se en større diversitet i den musikalske udfoldelse i kirkerne, og det er derfor vigtigt at styrke og bevare kerneområdet, altså orgelspillet ved gudstjenesterne og de kirkelige handlinger, samtidigt med, at der stilles høje krav til kvaliteten til andre musikalske genrer, der måtte indføres.

Kirkemusikken lever af passionen, og der er brug for ildsjæle! Men det kræver kræfter, samarbejde og ressourcer. Det er derfor også i fremtiden vigtigt med en økonomisk ramme, der kan sikre kvalitet og kontinuitet i det kirkemusikalske arbejde rundt om i hele landet, for at de seneste 15-20 års arbejde ikke skal være spildt.

Samtidig vil jeg her også benytte lejligheden til at byde den nye kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech, velkommen! Vi ser frem til et godt og frugtbart samarbejde. Der skal også lyde en tak til tidligere kirkeminister Bertel Haarder for godt samarbejde; det glædede os meget at han deltog i foreningens 100 års jubilæum i november måned 2005. Endelig skal der lyde et tillykke til Kirkeministeriet for kåringen af hjemmesiden »Den danske Salmebog online« som årets bedste kirkelige hjemmeside. Det hilser jeg velkommen, selv om man kunne ønske sig en bedre musikalsk gengivelse af melodierne til salmerne!

Rigtig godt nytår til alle.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.