Giver ny vejledning mulighed for at (mis)bruge tjenestemænd som cykelvikarer???

Under overskriften "Vejledning om muligheder for at pålægge tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte kirkefunktionærer tjeneste uden for deres "normale" sogn" har Kirkeministeriet i februar udsendt en vejledning til samtlige menighedsråd. Vejledningen tager udgangspunkt i cirkulære om løn og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer samt i tjenestemandslovens § 41, der forpligter en tjenestemand til at gøre tjeneste i en stilling der er sideordnet eller overordnet ens egen, enten ved konstitution eller som vikar.

Straks efter udsendelsen af vejledningen fik vi de første meldinger om problematiske fortolkninger. Først og fremmest hørte vi røster om, at med ministeriets vejledning var det slået fast, at organister er forpligtede til at yde almindelig vikardækning for hinanden på tværs af sognegrænser i forbindelse med sygdom, fridage, ferier m.m. Med andre ord, nu var der åbnet op for at bruge organisterne som det vi i daglig tale kalder cykelvikarer.

DOKS har anmodet Akademikernes Centralorganisation om at kigge på vejledningen ligesom vi har fået en tolkning af tjenestemandslovens § 41, og dens anvendelsesmuligheder. Fra AC er meldingen helt klar. Tjenestemandslovens § 41 har til formål at sikre varetagelsen af vitale arbejdsopgaver i forbindelse med at stillinger er vakante. Det er efter såvel Kirkeministeriets vejledning og "cirkulære om løn og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer" en forudsætning, at den stilling man som tjenestemand forpligtes til at indgå i, er ledig.

Bestemmelsen bruges f.eks. hvor stillingen som hovedorganist er ledig, og hvor assistenten i en periode varetager hovedorganistens opgaver. Derimod er der ikke basis for at menighedsrådene og/eller provstierne med henvisning til tjenestemandslovens § 41, cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår eller Kirkeministeriets vejledning kan beordre organisterne rundt som "cykelvikarer" til ulønnet vikartjeneste ved almindelig sygdom, ferie eller lignende. (Medmindre dette i øvrigt klart fremgår af deres ansættelsesbrev). Såfremt medlemmerne oplever krav herom opfordrer vi til at man ufortøvet kontakter sekretariatet. Vi vil i øvrigt gerne indskærpe behovet for, at man ved nyansættelse eller stillingsændringer indsender ansættelsesbrev og regulativ til gennemsyn i DOKS forinden det underskrives.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.