Valg til DOKS's bestyrelse

Ved DOKS´s ordinære generalforsamling tirsdag d. 1. maj 2007 udløber valgperioden for følgende to bestyrelsesmedlemmer: Charlotte Muus Mogensen, som er valgt af AC-sektionens medlemmer, og Hans Chr. Hein, som er valgt af samtlige aktive medlemmer.

Begge er villige til at modtage genvalg, og bestyrelsen opstiller hermed Charlotte Muus Mogensen og Hans Chr. Hein.

I henhold til vedtægterne for DOKS §14 stk. 10 skal forslag til andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede indsendes til bestyrelsen inden 1. marts. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslaget bragte medlemmer om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen, samt være underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede stillere. Stillerne kan skrive under på hver sin fotokopi af forslaget.

Der gives samtidig meddelelse om, hvorvidt kandidaten opstiller til AC-udvalget, AC-udvalget subsidiært ordinært bestyrelsesmedlem eller ordinært bestyrelsesmedlem. Kun AC-sektionens medlemmer er valgbare til AC-udvalget, og samtlige stillere for kandidater til AC-udvalget skal være medlemmer af AC-sektionen.

Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden 1. marts 2007.

p.b.v.
Charlotte Muus Mogensen

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.