Nytårshilsen 2007

Charlotte Muus MogensenDet forgangne år har budt på en række forandringer i foreningens historie.

Ved generalforsamlingen i april måned valgte foreningens formand gennem godt 10 år, Karsten Jensen, at trække sig fra denne post, og der skal endnu engang lyde en stor tak for den indsats, han har ydet for foreningen.

Også redaktøren af Organistbladet gennem mere end 25 år, Helge Gramstrup, har valgt at lade sig pensionere med udgangen af 2006, og en ny redaktør er kommet til, nemlig Mikael Garnæs, som vi byder velkommen.

Endelig har jeg som ny formand sammen med bestyrelsen skullet finde den form og retning foreningen skal tage med de forandringer og opgaver, der ligger foran os.

I organisationsmæssig henseende har året været præget af store udfordringer. En del medlemmer har i årets løb udtrykt bekymring over de kirkeministerielle tiltag, der opleves i øjeblikket. Mange har haft en oplevelse af at være under angreb på deres faglighed og erhverv, og når selv den lidt ældre generation giver udtryk for, at de med den nuværende udvikling ser frem til at blive pensioneret, så er der sket en bemærkelsesværdig forandring fra tidligere, hvor DOKS organister først forlod orgelbænken, når de skulle bæres ud.

Sammensætningen af arbejdsgruppen bag debatoplægget og betænkningen om opgaver i sogn, provsti og stift er en af de ting, der er faldet flest medlemmer for brystet. Den meget tendentiøse sammensætning af arbejdsgruppen med overvægt af præster, provster og biskopper samt et par medlemmer fra Landsforeningen af Menighedsråd ud over Kirkeministeriets repræsentanter vidner om en usmidig måde at forholde sig til moderne ledelse på. I Folkekirken er der en betydelig gruppe ansatte, ikke mindst DOKS- organister, der brænder for deres arbejde og egentlig gerne vil være med til både forandringer og fornyelse, fordi de føler sig som en kirke- og kulturbærende faktor. Når disse engagerede ansatte imidlertid bliver ignoreret, når man vil gennemføre en række grundlæggende forandringer, befordrer det ikke lysten til fleksibilitet og omstillingsparathed, men medfører tværtimod en del frustration medlemmerne imellem.

Forslaget om at gøre præsten til daglig leder for at løse Folkekirkens ledelsesproblemer, og antydningen af, at man kan hente besparelser ved at lade kirkefunktionærer vikariere for hinanden, er begge forhold, der på sigt kan skabe konflikt. Førstnævnte forslag kan blive opfattet som en de facto ændring af den ligeværdighed mellem præst og organist, der er regulativfastsat i dag. Synspunktet, om at fuldtidsansatte organister skulle have ressourcemæssigt overskud til at påtage sig ekstra opgaver i andre sogne, forekommer tillige at være udtryk for manglende forståelse for organistens arbejdsbyrde.

Mange af de forslag, der er lagt frem i betænkningen vil formodentligt blive en realitet, som vi må forholde os til. Fremtiden vil gå i retning af, at det at være organist ikke længere er en livsstil, som det hidtil har været for mange, men et arbejde. Det er en ny kultur, og en anderledes måde at tænke på i en profession, der har været en del af kirken i århundreder.

Der er næppe nogen tvivl om, at fremtiden vil byde på forandringer, og på trods af, at vi som organister hidtil har følt os sat uden for denne forandringsproces, er tiden nu inde til at søge indflydelse. Min opfordring til alle medlemmer skal derfor være at se på året 2007 som et år, hvor vi organister skal træde i karakter og være med til at sætte vores præg på Folkekirkens fremtidige struktur.
Ifølge en undersøgelse bragt i Menighedsrådenes blad i årets løb kunne man læse, at kirkemusikken og salmesangen er noget af det, flest kirkegængere lægger vægt på. Det afspejler netop, at interessen for kirkemusikken i dag er større end nogensinde. Musikken er en essentiel og uundværlig del af kirkens arbejde, og mange menighedsråd prioriterer heldigvis stadig kirkemusik på højeste niveau, ledet af en velkvalificeret organist.
Vi har som en højt fagligt uddannet gruppe meget at byde på i fremtidens Folkekirke, så lad os gøre vores indflydelse gældende.

Godt nytår!

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.