Organiststillingen ved Skt. Stefans kirke, København, nedlægges

I oktober 2005 meddelte menighedsrådet ved Skt. Stefans kirke i København, at man påtænkte at søge organiststillingen ved kirken nedlagt. Stillingen er en DOKS stilling, og den har siden 1978 været varetaget af organist Ole Olesen

Menighedsrådet begrundede sin indstilling med at man ikke mente at der ved kirken var organistopgaver der svarede til en fuldtidsstilling, samt at man ikke længere fandt at der ved kirken var et kirkemusikalsk behov for en konservatorieuddannet organist.

Som det formentlig er de fleste medlemmer bekendt har der siden 2001 verseret en sag om samarbejdsproblemer ved Skt. Stefans kirke, problemer der i høj grad har været koncentreret om forholdet imellem to af stedets præster og organist Ole Olesen.

I et kompliceret sagsforløb har menighedsrådet ved flere lejligheder forsøgt at foranledige at Ole Olesen blev afskediget. Såvel Kirkeministeriet som folketingets ombudsmand (v/stedfortræder Landsdommer Holger Kallehauge) har været involveret i sagen. Bl. a. har ombudsmanden opfordret til at man arbejdede for at genetablere de gode samarbejdsrelationer ved kirken. Kirkeministeriet har ikke tidligere fundet basis for at effektuere menighedsrådets ønske om afsked af Ole Olesen.

Det er DOKS’s opfattelse at sagen om stillingsnedlæggelse skal ses i relation til sagen om samarbejdsproblemer. Vi har overfor såvel menighedsrådet som kirkeministeriet gjort gældende at spørgsmålet om stillingsnedlæggelse var et forsøg på at omgå ombudsmandens henstillinger i sagen og vi har i stedet opfordret til at man arbejdede videre med at genetablere et godt arbejdsmiljø og gode samarbejdsformer ved Skt. Stefans kirke.

Vi har samtidig protesteret imod at man forsøger at løse samarbejdsproblemer med nedlæggelse af tjenestemandsstillinger. Kirkeministeriet har henholdt sig til at det er menighedsrådet der bestemmer kirkebetjeningens omfang og at en tjenestemand kan afskediges med rådighedsløn når betingelserne for en stillingsnedlæggelse er til stede.

Derfor har man i august 2006 meddelt Ole Olesen at han afskediges med rådighedsløn. DOKS finder det stærkt problematisk, hvis menighedsråd på denne måde gives mulighed for at løse generelle samarbejdsproblemer ved afskedigelse af ansatte kirkefunktionærer gennem stillingsnedlæggelser. Skulle det i en sådan sag vise sig at der er tale om stillingsnedlæggelse på skrømt, er der efter foreningens opfattelse tale om magtfordrejning.

I det konkrete tilfælde må vi tage til efterretning at menighedsrådet finder det i orden at afskedige en medarbejder gennem 28 år og at man ikke længere ønsker kirkemusik på et højt niveau og i et omfang som kan berettige en stilling. Eftersom DOKS har den opfattelse at samarbejdsproblemerne ikke skyldes organist Ole Olesen, mener foreningen naturligvis ikke at samarbejdsproblemerne ved Skt. Stefans kirke er løst med Ole Olesens afsked. Vi skal derfor opfordre vores medlemmer som overvejer at påtage sig arbejdsopgaver af enhver art i Skt. Stefans kirke, til forinden at kontakte DOKS’s sekretariat for yderligere information.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.