Stiftsmøder

På DOKS’s årsmøde i Korsør var der stor interesse blandt deltagerne for at drøfte løn og ansættelsesforhold, ikke mindst i lyset af de mange ændringer med nye ansættelsesformer, overenskomstansættelse og Nyløn, som snart vil berøre mange medlemmer. DOKS’s sekretariatsleder orienterede om seneste nyt, og debatten var derefter livlig i en grad, der strakte sig ud over den time, der var sat af til emnet.
I forlængelse heraf fik bestyrelsen den idé at kontakte samtlige tillidsmænd for at høre, om de var interesserede i, at der i deres stift blev arrangeret et møde for alle DOKS-medlemmer. Et sådant møde ville give anledning til at uddybe ovenstående emner, orientere om seneste nyt, og tillige at drøfte de emner, der ikke blev nået på årsmødet.
Tillidsmændene stillede sig meget positive overfor idéen, og har på trods af en snæver tidsfrist været meget dygtige til få tingene arrangeret. Tak for det!
I løbet af maj, juni og august måned har vi været rundt i det meste af landet. Vi har oplevet engagerede medlemmer, og alle møder har været præget af stor debat- og spørgelyst og interesse for emnerne. Det er også blevet tydeligt for os, at det ikke nødvendigvis er de samme ting, der optager medlemmerne over hele landet, men at der er en fælles frustration over de mange udmeldinger fra såvel Kirkeministeriet som Landsforeningen af Menighedsråd, der synes at antyde en manglende respekt for organisternes arbejde og en manglende anerkendelse af kirkemusikkens betydning for folkekirken.

Vi har fået mange gode tilbagemeldinger og tilkendegivelser, der kan bruges i de løn- og overenskomstforhandlinger vi er i gang med. Det er vigtigt for bestyrelsen at have et godt forhandlingsmandat og vide, at man er på bølgelængde med medlemmerne i de krav og ønsker, der skal stilles i sådanne forhandlinger. Stiftsmøderne er derfor et værdifuldt redskab for bestyrelsen med henblik på det videre forhandlingsforløb.
Fremmødet har, især i betragtning af det korte varsel, været fint. De fleste steder har imellem 25 % og 50 % af stiftets organister deltaget. Vi har noteret os de gode erfaringer med stiftsmøderne, og vi vil naturligvis overveje, om det måske er en form vi kan benytte ved andre lejligheder, hvis behovet synes at være der.

Tak til alle der mødte op og var med til at gøre debatten levende, spændende og givtig.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.