Formandhilsen

Charlotte Muus MogensenSom nyvalgt formand vil jeg først benytte lejligheden til at takke vores formand gennem mere end 12 år, Karsten Jensen, for hans store og loyale arbejde for DOKS gennem alle årene.

Dernæst takker jeg DOKS’s bestyrelse for den tillid de har vist mig ved at pege på mig som ny formand; en opgave jeg glæder mig meget til.

Det er med ydmyghed og stor respekt, at jeg påtager mig denne post for en gammel hæderkronet forening. DOKS er en forening med lange og stolte traditioner, som det er min hensigt at føre videre.

Selv om jeg har været medlem af DOKS’s bestyrelse i 10 år og kender foreningen godt, er der naturligvis alligevel nye opgaver jeg som formand skal sætte mig ind i. Jeg er også opmærksom på, at der skal ske fornyelse i foreningen, for at være rustet til og for at leve op til de mange fremtidige krav og opgaver, der ligger foran os.

Jeg ser det som en vigtig opgave at styrke kontakten mellem de enkelte medlemmer, tillidsmændene, sekretariatet og bestyrelsen, ligesom jeg finder det formålstjenligt at styrke samarbejdet med de øvrige kirkefunktionærforeninger, i særdeleshed FPO, samt Præsteforeningen med henblik på en større forståelse og respekt for de opgaver og muligheder, der vil opstå i forbindelse med strukturændringer, overenskomstansættelse og Ny Løn.

Tilknytningen til AC er vigtig for os. Samhørigheden med de øvrige akademiske faglige organisationer, store som små, er væsentlig for en forening som DOKS, og det er her vi i en række sammenhænge finder vores naturlige samarbejdspartnere. Ikke mindst i lyset af de mange forhandlinger der pågår med Kirkeministeriet, Personalestyrelsen og andre, kan relationen til AC ikke overvurderes.

For en lille faglig organisation som DOKS er det i det hele taget væsentligt, at man hele tiden er opmærksom på de samarbejdsmuligheder der opstår ved løsningen af de konkrete opgaver. Vi skal naturligvis fortsat være en selvstændig forening, men det udelukker ikke, at vi er åbne overfor eventuelle samarbejdskonstellationer, der kan styrke vores sag.

Endelig skal det ikke glemmes, at foreningen fortsat skal arbejde også for det faglige og kunstneriske; vi er først og fremmest kirkemusikere, der udøver vores gerning gennem orgelspil og andet kirkemusikalsk virke. Det skal foreningen fremdeles arbejde for, hvorfor både rekruttering og styrkelse af organistfaget skal have en høj prioritet.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.