Orientering til medlemmer af DOKS om ændrede ansættelsesformer

Som det blev antydet af bestyrelsen i forbindelse med beretningen til årets generalforsamling i DOKS, har Kirkeministeriet i foråret 2005 udtrykt ønske om, at man vil ændre på ansættelsesformen ved fremtidige ansættelser af kirkefunktionærer på flere områder, heriblandt for organister i DOKS-stillinger, således at man ikke længere ansættes som tjenestemand.

DOKS blev i juni måned indkaldt til orientering herom. DOKS udtrykte stærk bekymring ved den påtænkte ændring og den konsekvens det vil have for rekruttering og mobilitet på organistområdet.
På trods af advarsler fra DOKS og flere andre faglige organisationer har Kirkeministeriet desværre valgt at stå fast på sin ret til at ændre på ansættelsesformen.

Ved cirkulære om fremtidige ansættelsesvilkår for stillinger som DOKS-organist (1. juli 2005) har Kirkeministeriet således bestemt, at stillinger fremover oprettes på tjenestemandslignende vilkår. Endvidere er det bestemt, at stillinger ved ledighed fremover nybesættes på tjenestemandslignende vilkår.

Dog fastslår cirkulæret, at personer der hidtil har været ansat som tjenestemand, bevarer deres tjenestemandsstatus, hvis de flytter til en anden stilling.

Det betyder at:

• Nyuddannede organister der for første gang ansættes i en DOKS-stilling, ansættes på tjenestemandslignende vilkår.

• DOKS-organister der hidtil ikke har siddet i en DOKS stilling, ansættes på tjenestemandslignende vilkår.

• DOKS-organister der allerede er ansat med status som tjeneste- mand, bevarer deres status, så længe de forbliver i stilling.
• DOKS-organister der allerede er ansat med status som tjenestemand, bevarer deres status hvis de flytter til en anden stilling, uanset at den nye stilling er opslået som en tjeneste- mandslignende stilling.


De af DOKS’s medlemmer der allerede har ansættelse, vil ikke i væsentlig grad blive berørt af de nye regler. Det bliver dog særdeles vigtigt, at det i forbindelse med et stillingsskift bliver slået fast, at man fortsætter på tjenestemandsvilkår. Vi opfordrer derfor medlemmerne til at være særligt opmærksomme herpå, og i tvivlstilfælde kontakte sekretariatet.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.