Lokalløn DOKS

Kirkeministeriet og DOKS har i henhold til tjenestemandslovens § 45, stk. 2, indgået følgende aftale vedrørende brug af lokallønspuljen (§§1-2) pr. 1. april 2004 og cheflønspuljen (§ 3) pr. 1. april 2004.

§ 1
Varig stillingsmæssig omklassificering fra lr. 17-23-29 til lr. 16-21-29-31 med et særligt tillæg (rådighedstillæg) med et afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997 på kr. 18.800,00.
Københavns stift, Samuels kirke. Københavns stift, Sjælør kirke. Aalborg stift, Vesterkær kirke.

§ 2
Varig stillingsmæssig omklassificering fra lr. 16-21-29-31 til lr. 34 med uændrede tillæg.
Københavns stift, Vor Frue kirke, stillingen som organistassistent. Københavns stift, Store Magleby kirke. Københavns stift, Sankt Pauls kirke. Helsingør stift, Bistrup kirke. Helsingør stift, Vestervang kirke.

§ 3
Tillægget til stillingerne som organist ved domkirkerne, der udgør kr. 14.700,00 i grundbeløb pr. 1. oktober 1997 gøres pensionsgivende pr. 1. april 2004. Pensionsbidraget udgør 12 pct. Der indbetales 1/3 i egetbidrag og 2/3 i arbejdsgiverbidrag. Pensionsbidraget skal beregnes og indbetales til Nordea Liv & Pension efter de samme regler som gælder for indbetaling af pensionsbidrag af rådighedstillæg.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.