Musik, Kirke, Kunst 2005 - Det 20. århundrede

DOKS’s uddannelsesudvalg tilbyder til efteråret atter foredragsrækken Musik, Kirke, Kunst til alle medlemmer.

Dette tilbud drejede sig senest om romantikkens kunst og kultur, og fortsættelsen vil derfor naturligt nok belyse det 20. århundrede. Der vil blive lejlighed til at høre om emner inden for kirkehistorie, salmekundskab, kunsthistorie og musikhistorie med henblik på at sætte det rent musikalske ind i en større sammenhæng.
Foredragenes formål er som hidtil at give deltagerne lejlighed til inspiration og efteruddannelse med emner, der har med musikkens, kirkens og kunstens verden at gøre. Flere af foredragene vil naturligt give anledning til en debat med deltagerne; men der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage og få udbytte af disse kursusdage.
Foredragene vil blive holdt ved højt kvalificerede lærerkræfter fra især universitetsverdenen, alle med stor erfaring i formidling af stoffet.

Som noget nyt i år bliver foredragsdagene placeret i henholdsvis København, Odense og Århus, og uddannelsesudvalget håber, at mange vil benytte muligheden for at få ny viden og at lade sig inspirere ved at følge en eller flere af disse kursusdage.


De 3 kursusdage er placeret på mandage i tidsrummet kl. 9.45 - 17.30:

Mandag den 19. september finder sted på Pastoralseminariet i København,
Mandag den 3. oktober finder sted i menighedslokalerne ved Vor Frue Kirke i Odense,
Mandag den 31. oktober finder sted i menighedslokalerne ved Langenæskirken i Århus.

Hver kursusdag indeholder tre foredrag: et om formiddagen samt to om eftermiddagen. Programmet for de enkelte dage er følgende:

Mandag den 19. september i København
Professor, dr.theol. Martin Schwarz Lausten: De kirkelige bevægelser i Danmark i 1900-tallet.
Provst, lic.theol. Peter Balslev-Clausen: Teologi, folkelighed og politik - en udviklingslinje i den nyeste danske salmedigtning.
Kunsthistoriker, professor Mogens Krustrup: Le Corbusier - Notre-Dame-du-Haut kirken i Ronchamp.

Mandag den 3. oktober i Odense
Organist John W. Horsner: Orgelbevægelsen - klangligt og ideologisk.
Forfatter Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaard og kirkemusikken.
Rektor Ivar Mæland: Norsk kirkemusik i det 20. århundrede.

Mandag den 31. oktober i Århus
Lektor, mag.art. Hans Jørgen Frederiksen: Moderne dansk kirkekunst og -arkitektur.
Biskop Kjeld Holm: K.E. Løgstrup i 100-året for hans fødsel.
Organist Helge Gramstrup: Olivier Messiaens orgelværker.

Lektor Hans Jørgen Frederiksen Rektor Ivar Mæland

Lektor Hans Jørgen Frederiksen (t.v.) og rektor Ivar Mæland er blandt foredragsholderne i efterårets DOKS-serie Musik, Kirke, Kunst i København, Odense og Århus.

Hver af kursusdagene indledes med kaffe ved ankomsten kl. 9.45, der er frokost kl. 12-13 og kaffe med kage kl. 15-15.30.
Man kan tilmelde sig enkelte dage til en pris pr. gang á kr. 400,-. Prisen dækker kursusafgift samt dagens forplejning.
Ved samlet tilmelding til alle tre dage er prisen kr. 1000,-.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.