Valg til DOKS’s bestyrelse

Da fristen for anmeldelse af kandidater til bestyrelsesvalget udløb den 1. marts, var der ikke indsendt andre forslag til kandidater end de af bestyrelsen opstillede (se Organistbladet februar 2005 s. 50), Kirstin Bohn Christiansen og Christian Dehn Bang.

Der var heller ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen inden fristens udløb.