Valg til DOKS's bestyrelse

Ved DOKS’s ordinære generalforsamling tirsdag den 26. april 2005 udløber valgperioden for følgende to bestyrelsesmedlemmer: Kirstin Bohn Christiansen, som er valgt af AC-sektionens medlemmer, og Christian Dehn Bang, som er valgt af samtlige aktive medlemmer.

Begge er villige til at modtage genvalg, og bestyrelsen opstiller hermed Kirstin Bohn Christiansen og Christian Dehn Bang.

I henhold til vedtægterne for DOKS § 14 stk. 10 skal forslag til andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede indsendes til bestyrelsen inden 1. marts. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen, samt være underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede stillere.
Stillerne kan skrive under på hver sin fotokopi af forslaget.
Der gives samtidig meddelelse om, hvorvidt kandidaten opstiller til AC-udvalget, AC-udvalget subsidiært ordinært bestyrelsesmedlem eller ordinært bestyrelsesmedlem. Kun AC-sektionens medlemmer er valgbare til AC-udvalget, og samtlige stillere for kandidater til AC-udvalget skal være medlemmer af AC-sektionen.

Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden 1. marts 2005.

p.b.v.
Karsten Jensen