Overflytning af pensionsordning

Som annonceret i sidste nummer af Organistbladet overflyttes de pensionsordninger som er tilknyttet DOKS-stillinger fra DANICA pension til Nordea liv og pension pr. 1. november 2004.

Årsag
Ved indgangen til 2004 gennemførte DANICA nogle ændringer i deres gebyrpolitik, som blandt andet medførte, at man opkrævede et fast administrationsgebyr på kr. 48/måned uanset størrelsen af opsparingen. Da pensionsopsparingen af rådighedstillægget kun er på knap 300 kr. om måneden, medførte ændringen, at administrationsgebyret i år ville overstige forrentningen på opsparingen, og det forringede den forventede opsparing ganske væsentligt.

DOKS fik i den forbindelse nogle henvendelser fra medlemmer, der var utilfredse med de gennemførte ændringer, og da DOKS selv havde oplevet nogle administrative problemer i samarbejdet med DANICA begyndte vi at se os om efter andre muligheder.

Hvorfor Nordea
Første og vigtigste kriterium for at vælge Nordea var naturligvis, at Nordea liv og pension kunne tilbyde nogle bedre betingelser for DOKS’s medlemmer. Administrationsgebyret fastlægges som en procentdel af opsparingen hvilket medfører en besparelse i forhold til ordningen i DANICA.
At ordningen i Nordea samtidigt administreres i et snævert samarbejde med DOKS, er en klar styrke i forhold til den tidligere ordning. På den måde forventer vi at kunne undgå nogle af de problemer der var i samarbejdet med DANICA. Ligesom ordningen i DANICA er aftalen med Nordea kommet i stand i et snævert samarbejde med Præsteforeningen, der har indgået en tilsvarende aftale for deres medlemmer.

Hvad skal du selv gøre

I forbindelse med selve etableringen af den nye ordning skal du intet foretage dig. Ordningen etableres i FLØS og indbetalingerne foretages herefter automatisk til FLØS. I de tilfælde hvor menighedsrådet ikke anvender FLØS, vil Nordea og DOKS samarbejde om sørge for at menighedsrådet etablerer ordningen.

Men du skal selv skal tage stilling til, hvad der skal ske med den pensionsopsparing der indtil nu er foretaget i DANICA. Du har to muligheder:

At lade ordningen stå som en præmiefri ordning i DANICA.
Eller overføre den opsparede reserve til Nordea liv og pension.

Alle ordninger hvor den opsparede kapital er under kr. 38.401, kan omkostningsfrit overføres til den nye ordning i Nordea liv og pension. For ordninger, hvor den opsparede kapital er større end 38.401 opkræver DANICA et gebyr på kr. 1.000. Nordea opkræver ikke gebyr for modtagelsen.

Det betyder at for alle, der kun har opsparet pension af rådighedstillægget, dvs. alle der er ansat i en tjenestemandsstilling, kan det betale sig at overflytte ordningen til Nordea liv og pension.

For de, som er ansat på tjenestemandslignende vilkår kan der ikke gives generelle retningslinier. Vi anbefaler i stedet, at man tager kontakt til en af de to pensionskonsulenter der er nævnt herunder.

NB! Det skal understreges, at det er op til hvert enkelt medlem at anmode om at få pensionsreserven overflyttet, såfremt man ønsker det.


Det er vigtigt at man tager stilling til dette spørgsmål, da aftalen om overførsel af midlerne er tidsbegrænset, hvorefter en overførsel vil være mere omkostningskrævende. Foretager man sig intet, forbliver de hidtil opsparede midler i DANICA.

Overflytning foretages ved at benytte den overførselsanmodning som Nordea liv og pension udsender sammen med orientering om den nye ordning. Der arbejdes desuden på at få blanketten lagt ud på DOKS’s hjemmeside.

Har du spørgsmål til overflytningen eller til din pensionsordning i øvrigt, så kan du kontakte disse personer i Nordea liv og pension:

Pensionskonsulent Inge Langkjær, tlf. 87 33 32 48
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Pensionskonsulent Bo Frandsen, tlf. 87 33 32 51
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kunderådgiver Birgitte Foged, tlf. 43 33 91 61
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kunderådgiver Tina Mørch, tlf. 43 33 91 52
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Yderligere pensionsopsparing
De berørte pensionsopsparinger er pension af rådighedstillæg for alle organister i DOKS-stillinger, og pension af hele lønrammelønnen for personer i tjenestemandslignende stillinger. Derudover kan der være medlemmer der ønsker at spare yderligere op. Som en del af aftalen med Nordea er der etableret en mulighed for en frivillig opsparing udover den obligatoriske del. Der er tale om en kollektiv ordning på gunstige vilkår, som kan benyttes af alle DOKS-medlemmer og af disses ægtefæller. Nordea vil selv tage initiativ til at kontakte medlemmerne med tilbud om denne ordning, men er der medlemmer, der allerede nu er interesseret, kan henvendelse ske til en af de fire ovennævnte personer i Nordea.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.