Pensionsordninger

De pensionsopsparingsordninger, der er tilknyttet stillinger i DOKS-lønramme, har hidtil været placeret i DANICA Pension. Det drejer sig om pension af lønrammelønnen for personer i tjenestemandslignende stillinger, samt om pension af rådighedstillæg for både tjenestemandslignende og tjenestemandsansatte.

Imidlertid oplevede man ved indgangen af 2004, at DANICA uden varsel øgede administrationsbidraget betydeligt. Som nævnt på årsmødet har DOKS derfor arbejdet på højtryk for at finde alternative muligheder.

På den baggrund er der derfor indgået en aftale med NORDEA liv og pension, der er væsentligt mere gunstig for medlemmerne.

Der arbejdes nu med de praktiske spørgsmål vedrørende overførslen, og det er hensigten, at ordningen pr. 1. november 2004 kan overføres til NORDEA.

Der vil fra NORDEA blive udsendt materiale til de berørte medlemmer, når ordningen etableres.

Vi orienterer yderligere om overgangen i næste nummer af Organistbladet.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.