Opslag af midler fra kompetencefonden

Kirkeministeriet har for resten af overenskomstperioden fra Kompetencefonden modtaget 1.640.000 kr. til fordeling på folkekirkens område.

Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af brede kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v. Midlerne er tænkt anvendt til længerevarende og udgiftskrævende udviklingsforløb, som er problematiske at afholde indenfor de eksisterende budgetter.

Pengene fra Kompetencefonden skal være fordelt inden 1. april 2005, og midlerne skal være forbrugt inden 1. juli 2007.

Ansøgninger om deltagelse i fordelingen af midlerne skal sendes på den af Kirkeministeriet udarbejdede ansøgningsblanket, med kopi af den underskrevne individuelle udviklingsplan og bilagt et detaljeret budget til Kirkeministeriet, Uddannelsesudvalget, der vil foretage den konkrete fordeling. Ansøgningsblanketten kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside.

For kirkefunktionærer skal ansøgningen være godkendt af arbejdsgiver, og være ministeriet i hænde senest den 1. oktober 2004 kl. 15.00.
For præster skal ansøgningen sendes ad tjenstlig vej, således at ansøgningen skal være provsten i hænde senest den 1. oktober 2004 kl. 15.00.

Fordelingen forventes at finde sted den 12. november 2004, hvorefter ansøgerne vil modtage besked.

Kirkeministeriet

Der henvises til
- Kirkeministeriets vejledning vedrørende ansøgning af midler fra kompetencefonden af april 2004, som ligger på www.km.dk.
- Kirkeministeriets vejledning af april 2003 om medarbejderudviklingssamtaler i folkekirken, hvor der også er optrykt forslag til opstilling af udviklingsplaner. Vejledningen findes på www.km.dk/publikationer/mus/mus.pdf.
- På Kompetencepakkens hjemmeside, som kan findes på www.kompetencepakken.dk, findes eksempler på udviklingsplaner. Det er vigtigt at være opmærksom på, at udviklingsplanen skal være underskrevet af såvel arbejdstager som arbejdsgiver.
- Herudover henvises til de forskellige faglige organisationer, som er behjælpelig med yderligere vejledning.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.