Nordisk Kirkemusik Symposium

Planlægningsudvalget: Helge Gramstrup, Hans Christian Magaard, Karsten Jensen (præsident for Nordisk Kirkemusikråd), Egon Mortensen og Anders Thorup

Når disse linier læses, er fristen for tilmelding udløbet. Skulle enkelte have glemt at sende tilmelding, bedes man snarest kontakte arrangementets kongresbureau, Dorthe Foged ApS, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 86 12 96 56, for at forhøre om muligheden for at deltage. Som tidligere omtalt er der deltagermaksimum på en del af symposiets arrangementer, og flere af disse er allerede fuldtegnede eller nærmer sig fuldtegning. Det kan derfor ikke udelukkes, at det kan være et problem at opfylde de senest tilmeldtes ønsker.

Allerede tilmeldte deltagere skulle for længst have modtaget bekræftelse og faktura fra Dorthe Foged ApS. Skulle dette ikke være tilfældet, bedes man - i egen interesse - snarest kontakte kongresbureauet.
I bladets juninummer vil blive bragt en mere detaljeret deltagerstatistik, der giver et indtryk af, hvilken interesse der er for arrangementet i de enkelte nordiske lande.

Det kan oplyses, at der den 9. april var tilmeldt 634 deltagere. Hertil kommer ca. 250 korister og andre medvirkende. Så hen imod 900 personer skønnes involveret i symposiet på den ene eller anden måde.

For planlægningen, der iværksattes umiddelbart efter afslutningen af det seneste nordiske kirkemusik symposium, der fandt sted i Helsingfors i september 2000, står et planlægningsudvalg bestående af 2 repræsentanter for Dansk Organist og Kantor Samfund, præsidenten for Nordisk Kirkemusikråd, Karsten Jensen, samt Organistbladets redaktør, Helge Gramstrup, samt 2 repræsentanter for Foreningen af Præliminære Organister, Egon Mortensen og Anders Thorup. Undertegnede er som sekretær for Nordisk Kirkemusikråd tilknyttet arbejdsudvalget med henblik på at koordinere udvalgsarbejdet og fungerer som sekretær internt samt i relation til de ansvarlige kontaktpersoner i de øvrige nordiske lande.
Som kongresbureau, herunder med hovedansvar for indkvartering og en række andre praktiske forhold i forbindelse med symposiet, fungerer Dorthe Foged ApS.
Planlægningsarbejdet bevæger sig nu ind i den afsluttende fase. Symposiets programbog, som skal bidrage til at give overblik og informere symposiedeltagerne om praktiske og faglige detaljer i det store arrangement, er under redigering. Alle stande på symposiets store udstilling med musikalier og en lang række andre rekvisitter af relevans i det kirkemusikalske arbejde, er solgte. Udstillingen, der er placeret i Ridehuset midt i Århus, umiddelbart ved siden af Rådhuset og Musikhuset, rummer desuden symposiets bureau og en café, hvor deltagerne i ledige stunder kan købe en kop kaffe eller lignende.
På symposiets hjemmeside www.nks2004.dk kan man orientere sig nærmere om symposiet. Opmærksomheden henledes især på rubrikken “Sidste nyt”.

Vel mødt i Århus i september!
På planlægningsudvalgets vegne - Hans Christian Magaard

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.