Valg til DOKS's bestyrelse

Ved DOKS’s ordinære generalforsamling tirsdag den 27. april 2004 udløber valgperioden for følgende to bestyrelsesmedlemmer: Charlotte Muus Mogensen, som er valgt af AC-sektionens medlemmer, og Hans Chr. Hein, som er valgt af samtlige aktive medlemmer.

Begge er villige til at modtage genvalg, og bestyrelsen opstiller hermed til Charlotte Muus Mogensen og Hans Chr. Hein.

I henhold til vedtægterne for DOKS § 14 stk. 10 skal forslag til andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede indsendes til bestyrelsen inden 1. marts. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen, samt være underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede stillere.
Stillerne kan skrive under på hver sin fotokopi af forslaget.
Der gives samtidig meddelelse om, hvorvidt kandidaten opstiller til AC-udvalget, AC-udvalget subsidiært ordinært bestyrelsesmedlem eller ordinært bestyrelsesmedlem. Kun AC-sektionens medlemmer er valgbare til AC-udvalget, og samtlige stillere for kandidater til AC-udvalget skal være medlemmer af AC-sektionen.

Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden 1. marts 2004.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.